Knowledge

ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ขอบเขตงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคุณภาพที่ต่างกัน 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสามารถเรียบเรียงออกมาแบบออกมาเป็น 3 – 4 หัวข้อใหญ่

Read More »
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ที่ดินเมือง กามปุระในเรื่อง “คังคุไบ” ราคาเท่าไร ?

เมืองหลวงทางการเงินของอินเดีย มุมไบเป็นจุดการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ปลายทางตลอดทั้งปี เมื่อรวมกับโอกาสในการจ้างงาน มุมไบยังเสนอทางเลือกการลงทุนในทุกช่วงราคา แม้ว่าผู้ซื้อที่คาดหวังจะต้องพร้อมที่จะดูในส่วนอื่น

Read More »