Knowledge

ภาษีมรดก คืออะไร ?
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ภาษีมรดก คืออะไร ?

อย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้ามีข้อถกเถียงกันเรื่องจัดเก็บภาษีมรดก มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคม จึงได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บมรดกภาษีขึ้น เพราะภาษีการรับมรดกเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น

Read More »
ทิศทาง “อสังหาฯไทย” กับความท้าทายปี 2566
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ทิศทาง “อสังหาฯไทย” กับความท้าทายปี 2566

ปี 2566 ราคาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปไปพร้อมกับดอกเบี้ย รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และคาดว่าจะมีจำนวนอุปทานใหม่เข้าตลาดมากขึ้นของนักลงทุนสายอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบและแนวสูง

Read More »
Refinance ลักษณะเป็นอย่างไร
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

Refinance ลักษณะเป็นอย่างไร

รีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นลักษณะ การก่อหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า โดยที่ได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าจากการก่อหนี้ก้อนใหม่

Read More »
EIA มีกี่ประเภท
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

EIA มีกี่ประเภท

ประเภทของ EIA จะแบ่งออกตามการใช้งานทรัพยากรในที่ดินผืนนั้นๆ เช่น ถ้าใช้สร้างบ้านจัดสรรก็จะเป็นประเภทหนึ่ง

Read More »