Knowledge

กู้เงินลงทุนอสังหาฯ ไม่ได้ยาก!!
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

กู้เงินลงทุนอสังหาฯ ไม่ได้ยาก!!

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะการลงทุนประเภทนี้คือการลงทุนกับปัจจัยสี่ มีความต้องการในตลาดอยู่เสมอ มีโอกาสเติบโตเรื่อยๆ และค่อนข้างมั่นคง

Read More »
นโยบายรัฐกับตลาดอสังหา ปี 2566
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

นโยบายรัฐกับตลาดอสังหา ปี 2566

เผยคาดการณ์ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 ถือเป็นปีแห่งการฟื้นตัว หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณบวกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565

Read More »
ภาษีมรดก คืออะไร ?
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ภาษีมรดก คืออะไร ?

อย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้ามีข้อถกเถียงกันเรื่องจัดเก็บภาษีมรดก มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคม จึงได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บมรดกภาษีขึ้น เพราะภาษีการรับมรดกเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น

Read More »
ทิศทาง “อสังหาฯไทย” กับความท้าทายปี 2566
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ทิศทาง “อสังหาฯไทย” กับความท้าทายปี 2566

ปี 2566 ราคาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปไปพร้อมกับดอกเบี้ย รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และคาดว่าจะมีจำนวนอุปทานใหม่เข้าตลาดมากขึ้นของนักลงทุนสายอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบและแนวสูง

Read More »
Refinance ลักษณะเป็นอย่างไร
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

Refinance ลักษณะเป็นอย่างไร

รีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นลักษณะ การก่อหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า โดยที่ได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าจากการก่อหนี้ก้อนใหม่

Read More »