Knowledge

ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

วิธีการสำรวจที่ทำเล

การสำรวจที่ทำเลทำโครงการ เป็นขบวนสำคัญมากๆในช่วงแรก ถ้าหากที่ทำเลช่วงแรกผลาดเราจะเสียการลงทุนไปฟรี เจ็บพอสมควร จากการแก้ปัญหาให้ลูกค้าหลายๆๆคน

Read More »
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

Agent vs Consultancy

เลือกไรดี  ที่ปรึกษาด้านอาสังหา หรือ ตัวแทนขายอสังหาด้วยตำแหน่งงานมากมายสำหรับอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไมคนจำนวนมากถึงไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ทำ

Read More »
Crowd Funding Real Estate Top 10
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

Crowd Funding Real Estate Top 10

อสังหาริมทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ที่พักอาศัยเป็นปัจจัยสำคัญที่สี่ สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องซื้อขาย และเป็นทรัพย์สินที่ลงทุนระยะยาวมูลค่าเพิ่มทุกปี อย่างไรก็ตามมีอีกทางเลือกหนึ่ง

Read More »
5 ways to adjust your property sales plan for Covid 19
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

5 ways to adjust your property sales plan for Covid 19

1. ลืมโฆษณาสิ่งพิมพ์ ป้ายใหญ่ๆได้เลย  หากโฆษณาสิ่งพิมพ์มีความเกี่ยวข้องน้อยลงก็ถึงเวลาแล้ว ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สังเกตเห็นความไม่เต็มใจจากผู้ซื้อที่จะรับใบปลิวเพราะกลัวว่าจะมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อน

Read More »