Knowledge

ค่าส่วนกลางคืออะไร
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ค่าส่วนกลางคืออะไร

“ค่าส่วนกลาง” เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องตั้งแต่คุณโอนฯ บ้าน-คอนโดครั้งแรกไปจนถึงวันที่คุณไม่ได้ครอบครองมันแล้ว (ขายต่อหรือสิ้นสิทธิ์จากทรัพย์สิน) ค่าส่วนกลาง

Read More »
สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงพื้นที่สำรวจ คือ
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงพื้นที่สำรวจ คือ

1. ชอบทำเลไหน (Location) เราจะเลือกลงหลักปักฐานหรือเลือกที่ตั้งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อว่าซื้อเพื่อ “อยู่อาศัยจริง”

Read More »
ข้อควรระวังขายฝาก
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ข้อควรระวังขายฝาก

กระบวนการขายฝาก ทำให้ประชาชนที่ไปขายฝาก สูญเสียที่ดินและอาคารไปเป็นอันมาก เพราะข้อกฎหมายนี้ทำให้ประชาชนเสียเปรียบ “นายทุน”

Read More »
ขายฝากคืออย่างไร
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ขายฝากคืออย่างไร

การขายฝากเป็นอย่างไร ? ส่งผลร้ายต่อประชาชนในด้านทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อย่างไร ? กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการขายฝากจะช่วยอะไรเราได้บ้าง

Read More »