Research Report

บทความวิจัยอสังหาฯ
Admin

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียมและ ดิ เอ็มควอเทียร์ Factors affecting customer service decision at The Emporium department stores and The EmQuartier

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิเอ็มควอ

Read More »
รายงานวิจัยอสังหา
Admin

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยมีการแข่งขันกันสูง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก ซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจึงถูกศึกษาขึ้น โดยผู้วิจัยศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

Read More »

การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทั้งวิสัยทัศน์ และเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน

Read More »
แผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายงานวิจัยอสังหา
Admin

แผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การจัดท าแผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางกลยุทธ์ของโครงการดิออทั่ม เพื่อให้การด าเนินงานในด้านต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการในการจัดท

Read More »
รายงานวิจัยอสังหา
Admin

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 53 บริษัทระหว่างปี พ.ศ.

Read More »

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2563

รานงานเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2563 ที่มีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนจากภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความเช…

อ่านเพิ่มเติม

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2563 ทุกภูมิภาคมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าโดยมีเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งสอดค…

อ่านเพิ่มเติม

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในแต่ภูมิภาค ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่ส่งผลให้แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค …

อ่านเพิ่มเติม

“กฎหมายใหม่” ที่ผู้ประกอบการอสังหาฯสูงวัย...ต้องรู้

“กฎหมายใหม่” ที่ผู้ประกอบการอสังหาฯสูงวัย…ต้องรู้…

อ่านเพิ่มเติม

“หัวหิน” ศักยภาพเมืองท่องเที่ยวที่น่าลงทุน

หัวหิน เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก แต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากเป็นเมืองของการท่องเที่ยวแล้ว หัว…

อ่านเพิ่มเติม

Safe Haven: How Thailand Outperformed Other Countries in Combating COVID-19.

Thailand has become one of the lowest risk countries for the CoVID-19 pandemic and has positioned itself as a solid example of how to successfully com…

อ่านเพิ่มเติม

Thailand Silver economy integration&upgrading after Covid-19 crisis

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่คา…

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบสังคมสูงวัย และเศรษฐกิจของสังคมสูงวัย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบ แล้ววันนี้ประเทศไทยมีความพร้อม และมีศักยภาพมากแค่ไ…

อ่านเพิ่มเติม

สร้างตราสินค้าให้ยิ่งใหญ่ในยุค 5G

ในภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มชะลอตัว การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดแม้ในยาม…

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปรายละเอียดพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นสำคัญ วิธีการบังคับใช้ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง…

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมการซื้อบ้านของคนไทยยุค 4.0

Terra Research ได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อบ้านของคนไทยในยุค 4.0 เพื่อดูว่าคนไทยในแต่ละช่วงอายุ, ระดับรายได้ มีความคิดเห็นต่อการซื้อบ้านอย…

อ่านเพิ่มเติม

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เมืองท่องเที่ยว เชียงใหม่-ภูเก็ต-ชลบุรี

TerraBKK Resrach จัดทำข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี ประกอบด้วยข้อ…

อ่านเพิ่มเติม