Knowledge

ศึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และวิธีคิดราคาค่าเช่า
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ศึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และวิธีคิดราคาค่าเช่า

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในหลายรูปแบบ เช่น ค่าเช่ารายเดือน ส่วนต่างในการขายต่อ ฯลฯ

Read More »
แปลงที่ดินเป็นแผนธุรกิจจอดรถ
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

แปลงที่ดินเป็นแผนธุรกิจจอดรถ

หนึ่งในธุรกิจที่คนนึกถึงไม่มากนัก นั่นก็คือ ธุรกิจทำที่จอดรถ เพราะธุรกิจนี้อาจจะเห็นกำไร เห็นผลตอบแทนไม่ชัดเจนเท่ากับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น

Read More »
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยประจำปี 2564
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยประจำปี 2564

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยประจำปี 2564 ตลาดคอนโดมิเนียมยังคงน่าจับตามอง จากความต้องการขายที่ลดลง ส่วนความต้องการซื้อใหม่ก็มีไม่มาก

Read More »
การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ดำเนินการวิเคราะห์เบื้องต้น วัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์เบื้องต้นคือเพื่อคัดกรองแนวคิดของโครงการก่อนที่จะลงทุนกับเวลา ความพยายาม และเงินอย่างมหาศาล

Read More »