Knowledge

EIA มีกี่ประเภท
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

EIA มีกี่ประเภท

ประเภทของ EIA จะแบ่งออกตามการใช้งานทรัพยากรในที่ดินผืนนั้นๆ เช่น ถ้าใช้สร้างบ้านจัดสรรก็จะเป็นประเภทหนึ่ง

Read More »
ค่าส่วนกลางคืออะไร
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

ค่าส่วนกลางคืออะไร

“ค่าส่วนกลาง” เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องตั้งแต่คุณโอนฯ บ้าน-คอนโดครั้งแรกไปจนถึงวันที่คุณไม่ได้ครอบครองมันแล้ว (ขายต่อหรือสิ้นสิทธิ์จากทรัพย์สิน) ค่าส่วนกลาง

Read More »
สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงพื้นที่สำรวจ คือ
ความรู้-การลงทุน-อสังหา
genzpropadmin

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการลงพื้นที่สำรวจ คือ

1. ชอบทำเลไหน (Location) เราจะเลือกลงหลักปักฐานหรือเลือกที่ตั้งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อว่าซื้อเพื่อ “อยู่อาศัยจริง”

Read More »