Research Articles

16 ประเภทอาคาร หมายถึงอะไรบ้าง รู้ไว้ใช้ประโยชน์
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

16 ประเภทอาคาร หมายถึงอะไรบ้าง รู้ไว้ใช้ประโยชน์

การแบ่งประเภทอาคาร ตามลักษณะอาคารที่แตกต่างกัน ตัวอาคารไม่เพียงแต่ออกแบบเพื่อประโยชน์การใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงความสอดคล้องในทางกฎหมายด้วย โดยเจ้าของอาคารต่าง

Read More »