Research Articles

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์

ที่เปิจากไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของคนในเมืองที่เปลี่ยนไป ใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ไม่ค่อยมีเวลา ทำฟิตเนสเซ็นเตอร์หลายแห่งที่เปิดให้บริการ 24

Read More »
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism หรือ Wellness Tourism)
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism หรือ Wellness Tourism)

เป็นภาคส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกที่มีการเติบโตสูง เนื่องจากมีการคาดการณ์ ว่าจะมีการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลกในปี พ.ศ. 2561

Read More »