เราคือแพลตฟอร์ม ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพ และบริการที่ปรึกษาครบวงจร

“ถ้าคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านวิจัยพัฒนาอสังหาฯ มองมาที่เรา GenZ Property

สนใจติดต่อ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำวิจัยและที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ

เป็นผู้นำวิจัยและที่ปรึกษาด้านการตลาดที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นเพื่อนคู่คิดที่ส่งมอบความรู้ เทคโนโลยี ผ่านข้อมูลการวิจัยอย่างล้ำลึก เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างนวัตกรรมให้กับอสังหาฯในโลกอนาคต

บริการของเรา

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) คือการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารของโครงการฯ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุนถึงความเหมาะสมของโครงการ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าสูงสุดต่อการลงทุน เขียนแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ เวลา และลักษณะของผลผลิตของโครงการ
Gen Z Property
Fundraising and Consolidation

ข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดโดยเรายินดีเป็น ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ไทยที่วางใจของผู้ใช้บริการทั่วโลก และจัดทำรายงานด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบถ้วน เพื่อใช้ในการประเมินและวิจัยทรัพย์สิน สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าทรัพย์สินถือเป็นวิชาชีพที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ โดยแนะนำเจ้าของที่ดิน ผู้พัฒนาโครงการ ความชำนาญ และการเป็นการเสนอความคิดเห็นจากผู้ประเมินที่มีต่อมูลค่า นักลงทุน บริษัทและองค์กรมหาชน ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

Fundraising and Consolidation

บริหารงานขายโครงการอสังหาฯ ทั้งโครงการ รับบริหารงานขายโครงการ และเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ตลาดอย่างครบวงจร อย่างทันสมัย บริหารการตลาดและการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการรวมทีมนักขายท้องถิ่นต่างจังหวัดและภายในประเทศจนขยายไปถึงต่างประเทศ

Gen Z Property

การวิจัยตลาดเพื่อสำรวจคู่แข่งจึงเป็นงานสำคัญในการวางแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์งานวิจัยตลาดเพื่อสำรวจผู้แข่งทำได้อย่างไรบ้าง การวิจัยตลาดเพื่อสำรวจคู่แข่งและศักยภาพที่ทำเลนั้นควรทำแบบผสมผสานทั้งในลักษณะของวิจับรูปแบบ (Desk Research) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Filed Research)

การสรรหา เครือข่ายนายทุนรายใหญ่และรายย่อยให้ตรงกับโครงการอสังริมทรัพย์ โดยผ่านระบบการเงินหลากหลายรูปแบบอย่างเช่น กลุ่มกองทุน กลุ่มธนาคาร กลุ่มนักลงทุน และกลุ่มหุ้นกู้

บทความเกี่ยวกับอสังหาฯ

Our Partners