Why to invest token in property

6 เหตุผล ที่ทำให้น่าลงทุนใน SiriHub Token

ส่วนแบ่งรายได้

ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสอัตราร้อยละ 4.5 และร้อยละ 8 ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทของโทเคนดิจิทัลที่เลือกลงทุน

มีผู้เช่าระยะยาว

มีส่วนแบ่งรายได้มาจากค่าเช่า สิริ แคมปัส ที่มี บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าระยะยาว 12 ปี ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เหลือระยะเวลาการเช่าอีก 10 ปี และมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

ใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัย

ปลอดภัย และโปร่งใส ด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract

เงินน้อยก็ลงทุนได้

การลงทุนเริ่มต้นเพียง 10 บาท ลงทุนง่าย แค่ผ่านมือถือ

ถูกต้องตามกฎหมาย

เป็น Real Estate-Backed Token แรกในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

มีสภาพคล่องด้วยการซื้อขายในตลาดรอง สามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม https://xspringdigital.com/th/project/sirihub

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd