การออกแบบสังคมสูงวัย และเศรษฐกิจของสังคมสูงวัย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบ แล้ววันนี้ประเทศไทยมีความพร้อม และมีศักยภาพมาก

อ่านรายงานฉบับเต็ม : https://www.terrabkk.com/research/Trirat-UD-restart.pdf

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd