“กฎหมายใหม่” ที่ผู้ประกอบการอสังหาฯสูงวัย…ต้องรู้

“กฎหมายใหม่” ที่ผู้ประกอบการอสังหาฯสูงวัย…ต้องรู้…

อ่านรายงานฉบับเต็ม : https://www.terrabkk.com/research/Long-Term-Care-facility-Regulations.pdf

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd