REIT มองหาโซลูชันที่สร้างสรรค์และคุ้มค่าในการขยายพลังงานหมุนเวียน

REIT เป็นผู้นำในการนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาสู่อสังหาริมทรัพย์ด้วยโซลูชั่นทั้งในและนอกสถานที่ ความพยายามเหล่านี้กำลังขยายตัวและพัฒนาในขณะที่บริษัทต่างๆ ยังคงสำรวจโซลูชันที่สร้างสรรค์และคุ้มค่า

พลังงานหมุนเวียนเป็นตัวแทนของแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่ ECC ที่เพิ่มขึ้น สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริการะบุว่าประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนไฟฟ้าใหม่ประมาณ 25 กิกะวัตต์ที่เพิ่มลงในโครงข่ายไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาในปีผ่านมา มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัจจัยบางประการที่ผลักดันให้เกิดพลังงานสีเขียว ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ต้นทุน และความต้องการของลูกค้า


Gentz property ทีมปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์  สังเกตว่าธุรกิจต่างๆ ต่างมองหาสถานที่ตั้งในโรงงานที่มีโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ลูกค้า 20 อันดับแรกของ Digital Realty เก้ารายมีเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนของตนเอง “นั่นเป็นส่วนแบ่งที่สำคัญของรอยเท้าลูกค้าของเรา และพวกเขาไม่ได้เพียงแค่เล่นน้ำในพลังงานหมุนเวียน พวกเขาได้ประกาศเป้าหมายเฉพาะสำหรับการจัดหาพลังงานสะอาดหมุนเวียน” เขากล่าว


ในทุกภาคส่วน REIT ตอบสนองต่อผู้เช่าปัจจุบันและผู้ที่มีศักยภาพซึ่งให้คำมั่นสัญญาที่มากขึ้นเพื่อความยั่งยืนและการใช้พลังงานหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น สองในสามของบริษัทในดัชนี SET มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนหรือการลดพลังงาน

ธีรเดช ภาคกระแสร์ นักวิจัยผู้อวุโส บริษัท Gentz property  กล่าวว่า “มีผู้เล่นรายใหญ่ที่ขับเคลื่อนสิ่งนี้ และนั่นทำให้มองเห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

REIT ตระหนักดีถึงกรณีธุรกิจที่ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างชัดเจน

“เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ครอบครองอาคารจำนวนมากขึ้นต่างตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียน ทั้งในแง่ของการประหยัดต้นทุนที่ส่งมอบให้กับลูกค้าและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักลงทุน”

โซลูชั่นที่สร้างสรรค์

การตัดสินใจว่าจะเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกรณีๆ ไป โดยพิจารณาจากตำแหน่ง ตลอดจนอายุและสภาพของหลังคา พลังงานแสงอาทิตย์เหมาะกับคุณสมบัติที่มีหลังคาเปิดขนาดใหญ่และมีแสงแดดส่องถึงได้ดี

REIT จะต้องชั่งน้ำหนักค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและระบบปฏิบัติการพร้อมกับสิ่งจูงใจทางการเงินและค่าสาธารณูปโภคในภูมิภาค การดึงสิ่งจูงใจทางการเงินที่มีอยู่อาจทำให้เครื่องชั่งสนับสนุนการทำโครงการพลังงานหมุนเวียนในสถานที่

สิ่งจูงใจทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโซลาร์คือเครดิตภาษีของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม เครดิตภาษีเหล่านั้นเป็นเรื่องยากมากสำหรับ REIT ที่จะสร้างรายได้จาก REIT เนื่องจากพวกเขาไม่ได้จ่ายภาษีระดับองค์กรเท่าที่จะจ่ายเงินปันผล ดังนั้น ในการรับผลประโยชน์ทางการเงิน หน่วยงานต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่มีหนี้สินมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนเครดิตภาษี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้กระตุ้นให้มีการปรับโครงสร้างและความคิดสร้างสรรค์ให้มองหาทางเลือกอื่น REIT บางแห่งได้จัดตั้งบริษัทในเครือ REIT ที่ต้องเสียภาษีเพื่อเป็นเงินสดสำหรับสิ่งจูงใจเหล่านั้น ในขณะที่บางแห่งได้เลือกใช้ทางเลือกอื่น เช่น การขายใบรับรองสีเขียว เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd