Project Feasibility Study ตัวอย่าง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

หลักการที่สำคัญ 4 ข้อ เป็นขอบเขตการวิเคราะห์หลักๆ เเต่การตัดสินใจลงทุนนั้นอาจจะมี สิ่งจำเพาะเจาะจงในประเด็นอื่นๆที่สำคัญต้องนำมาพิจารณาด้วย จึงจะสามารถนำไปตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสมได้

Feasibilitystudy การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 4 ด้าน

องค์ประกอบหลักๆ 4 ข้อ ของ Feasibilitystudy การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ

1.Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านกฎหมายและที่ดิน

2.Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านการตลาด

3.Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านกายภาพ 1-2

4.Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านการเงินและการลงทุน

ตัวอย่างการนำเสนอ

View of Place Feasibility Study
หากท่าน
ต้องการซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไร
ต้องการรู้มูลค่าสูงสุดของที่ดินที่มีอยู่เพื่อตัดสินใจขายหรือพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต
ต้องการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอสินเชื่อกับธนาคาร
ต้องการลงทุนพัฒนาโครงการแต่ยังไม่เคยพัฒนาโครงการมาก่อน
ต้องการลงทุนพัฒนาโครงการแล้ว ยังไม่มีผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา

View of place : Feasibility Study เราช่วยท่านได้
โดยส่วนใหญ่ปัญหาของผู้ลงทุนที่ดินและพัฒนาโครงการรายใหม่ๆนั้นคือ หลายๆครั้งเมื่อได้เขียนโครงการเพื่อเสนอขอสินเชื่อในการพัฒนาโครงการจากธนาคารแล้วไม่ผ่าน มีสาเหตุเพราะอะไร
เนื่องจากบางที่ยังไม่ทราบว่าธนาคารต้องการดูอะไรและส่วนเสริมในการวิเคราะห์และนำเสนอ คืออะไร

การทำ Feasibility Study หรือ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ของบริษัทเรา สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ โดยสิ่งที่เรานำเสนอในรายงานและบทวิเคราะห์ของเรา คือ

  • ข้อมูลทางการเงินที่ ธนาคารต้องการทราบ
  • ข้อมูลทางด้านการตลาดที่เป็นข้อมูลหลักในการตัดสินใจลงทุนโครงการ
  • ข้อมูลทางด้านกายภาพ ของโครงการ แบบแปลน ภาพสามมิติ ภาพรวมของโครงการ
  • ข้อมูลทางด้านกฎหมาย ซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการการตัดสินใจลงทุนโครงการ

View of place คือมืออาชีพด้านการวิเคราะห์และการจัดทำรายงาน Feasibility Study
View of place เราคือมืออาชีพ มีความชำนาญ และมี Passion ในสาขาอาชีพนี้โดยตรงมายาวนาน

Company Profile : กดดูที่นี้
ประวัตินำทีมผู้วิเคราะห์ : กดดูที่นี้
Project Referance : กดดูที่นี้
ขอบเขตการทำงาน : กดดูที่นี้
ตัวอย่างการวิเคราะห์ : กดดูที่นี้

และติดตามการ up date ข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆได้ที
Youtube Channel : http://www.youtube.com/nasokuthai
FacebookFanpage : http://www.facebook.com/viewofplace

ให้เราทำ Feasibility Study ให้นั้นท่านจะได้รับ (FS3แพ็กเกจหลัก)
1 Report การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบรายงาน เพื่อนำเสนอผู้ร่วมทุนและธนาคาร
2 การวิเคราะห์ด้านกฎหมายข้อบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับที่ดินและอาคาร จากทีมงานวิเคราะห์และสถาปนิกมืออาชีพ
3 การวิเคราะห์ด้านการตลาดและการแฃ่งขัน จากทีมงานสำรวจและนักการตลาดมืออาชีพ
4 การวิเคราะห์ด้านกายภาพ การแบ่งผังอาคาร รูปแบบอาคาร ภาพรวมแบบสามมิติ ทีมงานสถาปนิกมืออาชีพ
5 การวิเคราะห์ด้านการเงินจาก ทีมงานมืออาชีพที่เขียนโครงการแล้วขอสินเชื่อธนาคารผ่าน
6 การให้คำปรึกษาจากผู้เคยพัฒนาที่ดินและพัฒนาโครงการมาแล้ว

โดยการบริการแบ่งออกเป็น 3 แพ็กเกจ ดังนี้ (ปรับได้ตามความต้องการของท่าน)
มี Report ให้ทั้ง 3 แพ็กเกจ
1 FS1 เพื่อประเมินก่อนซื้อที่ดิน หรือประเมินมูลค่าที่ดินที่ถืออยู่ ระยะเวลา ทำ 7 วัน
2 FS2 เพื่อพิจารณาพัฒนาโครงการในอนาคต ระยะเวลา ทำ 15 วัน
3 FS3 เพื่อพัฒนาโครงการ เสนอผู้ร่วมทุน เสนอขอสินเชื่อธนาคาร ระยะเวลา ทำ 30 วั

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd