Mega Trends : Pet Humanization โอกาสอสังหาฯ เจาะตลาดทาสหมาแมว

Mega Trends : Pet Humanization โอกาสอสังหาฯ เจาะตลาดทาสหมาแมว

รายงาน 2021 Pet-Inclusive Housing Report โดย Michelson Found Animals Foundation ได้สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยให้เช่า และผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกา ผลสำรวจพบว่า 79% ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยให้เช่า ระบุว่า ที่อยู่อาศัยที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ จะถูกปล่อยเช่าได้ง่าย

อีกทั้ง 35% ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เช่าที่อยู่อาศัย ได้ย้ายออกจากที่อยู่อาศัยที่เช่าอยู่ก่อนหน้า เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่ที่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยง

สะท้อนว่ายังมีความต้องการที่อยู่อาศัยจากผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ท่ามกลางการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง ไม่เพียงแต่เฉพาะด้านอาหาร สินค้า และการรักษาโรคสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การเลี้ยงสัตว์ ตามเมกะเทรนด์ Pet Humanization หรือการดูแลและให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเทียบเท่ากับเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

สำหรับประเทศไทยนั้น ข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่า ในปี 2019 มีครัวเรือนไทยที่เลี้ยงสุนัขและแมวรวมกันราว 34% ของครัวเรือนไทยทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นมาสู่ 37% ของจำนวนครัวเรือนไทยทั้งประเทศในปี 2022 สะท้อนว่าคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมาก

ส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย ท่ามกลางความจำเป็นในการกักตัวภายในที่อยู่อาศัยในช่วงที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นไปอย่างรุนแรง

โดยเมกะเทรนด์ Pet Humanization เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในไทยปรับกลยุทธ์หันมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงสัตว์ ทั้งที่อยู่อาศัยแนวราบ และคอนโดมิเนียม

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะชูจุดขายด้านพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง ขณะที่การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมก็มีการชูจุดขายด้านการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ โดยมีการใช้เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุก่อสร้างทั้งภายในและภายนอก ที่สะดวกต่อการทำความสะอาด บำรุงรักษา ทนทานต่อรอยขีดข่วน และกักเก็บเสียงของสัตว์เลี้ยงไม่ให้เล็ดลอด

รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง การจัดพื้นที่ส่วนกลาง อย่างทางเดินและสนามหญ้าที่กว้างขวาง รองรับการพาสัตว์เลี้ยงออกไปเดินเล่น และการวิ่งเล่นของสัตว์เลี้ยงได้ ไปจนถึงบริการดูแลและรับฝากสัตว์เลี้ยงภายในโครงการ

โดยคอนโดมิเนียมที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ส่วนใหญ่จะมีการกำหนดจำนวน ขนาด และน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยง รวมถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพิ่มเติมอีกด้วย

SCB EIC มองว่า Pet Humanization จะยังคงเป็นเมกะเทรนด์ที่สำคัญในไทยต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีปัจจัยหนุนทั้งแนวโน้มประชากร Gen Z, Gen Y และประชากรผู้สูงอายุที่นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนแก้เหงา

รวมถึงแนวโน้มครอบครัวขนาดเล็กที่มีบุตรน้อยลงหรือไม่มีบุตร ซึ่งนิยมเลี้ยงสัตว์เช่นกัน ประกอบกับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้มีมากขึ้น ส่งผลให้ข้อจำกัดด้านขนาดหรือลักษณะของที่อยู่อาศัยสำหรับ การเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มลดลงในอนาคต

โดยกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบอาจอยู่ในรูปแบบการนำเสนอที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่สำหรับต่อเติมห้องในกรณีที่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยต้องการห้องสำหรับสัตว์เลี้ยง ในขณะที่กลยุทธ์สำหรับการพัฒนาคอนโดมิเนียมอาจชูจุดขายด้านการออกแบบห้องที่มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ การนำ Proptech มาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นการสร้างความแตกต่างและความคุ้มค่าในสายตาผู้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติ ทั้งแสงสว่างและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยง การตั้งเวลาการให้อาหารและน้ำ ไปจนถึงระบบเตือนภัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงภายในที่อยู่อาศัย

SCB EIC มองว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ความเข้าใจ Insight ของผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยสำหรับผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงได้จริง

รวมถึงการคัดเลือกพันธมิตรผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมาให้บริการภายในโครงการที่ต้องได้มาตรฐาน เช่น Pet shop บริการดูแลรับฝากสัตว์เลี้ยง คลินิกและโรงพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ การออกแบบที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนกัน จะนำมาซึ่งการสร้างจุดแข็งให้กับแบรนด์ของผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงสัตว์ ท่ามกลางเมกะเทรนด์ Pet Humanization ได้ในระยะต่อไป

ที่มา : https://www.prachachat.net/

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd