Healthcare-อสังหาผู้สูงวัย ตลาดใหญ่กว่าแสนล้านบาท

Healthcare-อสังหาผู้สูงวัย ตลาดใหญ่กว่าแสนล้านบาท

ผู้สูงวัย กลายเป็นตลาดใหญ่ที่ทุกสายมุ่งเข้าหา ไม่ว่าด้านบริการ Healthcare และเตรียมเข้าสู่ SuperAgedSociety ในปี 2573 ที่จะมีคนอายุ 60 ปี ไม่น้อยกว่า 21% ของจำนวนประชากร เป็นสังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มตัว

ธุรกิจสุขภาพ กับ ผู้สูงอายุ จะเกี่ยวเนื่องกันนะคะ ในปัจจุบันมีมูลค่าตลาดร่วม 1-2 แสนล้านบาท เฉพาะตลาดผู้สูงอายุปีนี้มีมูลค่า 2 หมื่นล้านบาท เติบโตเร็วมากในแต่ละปี

อนาคตตลาดผู้สูงอายุไทยจะใหญ่ถึง 1 แสนล้านบาท จากการที่เป็นที่ยอมรับของคนไทย และต่างชาติ ที่นิยมเลือกไทยมาใช้ชีวิตหลังเกษียณ ทั้งจากยุโรป เยอรมนี สแกนดิเนียเวีย ญี่ปุ่น และเริ่มมีจีน เข้ามาแล้วเช่นกันค่ะ

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้สูงอายุ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดผลสำรวจ ณ สิ้นปี 2565 มีภาครัฐและเอกชนลงทุนพัฒนาแล้ว 78 โครงการ จำนวน 15,234 หน่วย

🔸เปิดบริการแล้ว 45 โครงการ 6,169 หน่วย

🔸กำลังดำเนินการ 34 โครงการ 9,065 หน่วย

การพัฒนาโดยเอกชนทั้งบริษัทใหญ่และท้องถิ่น 58 โครงการ ประมาณ 9,172 หน่วย

🔸โครงการปัจจุบัน 38 โครงการ 5,075 หน่วย

🔸โครงการในอนาคต 12 โครงการ 4,090 หน่วย

🔸โครงการอื่นๆ 8 โครงการ ยังไม่ทราบจำนวนหน่วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.matichon.co.th/economy/news_3932614

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd