Data Analysis คืออะไร

Data Analysis คือ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปของข้อมูลนั้น เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาเข้าสู้กระบวนการแสดงค่า หาความหมาย และสรุปผลที่ได้จากข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์อนาคต ทั้งหมดนี้สามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจได้

นอกจากนี้การทำ Data Analysis ในยุคปัจจุบัน ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI เพื่อประมวลผล หรือการสร้างระบบ Algorithm เพื่อจัดเรียงข้อมูลและแสดงผลอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ

ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทักษะด้านนี้สามารถนำไปต่อยอดในสายงานไหนได้บ้าง แอดมินมีความรู้มาแนะนำให้ฟัง สามารถดูได้ตามนี้เลยค่ะ

สายงานอาชีพที่มีการใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

Data Analyst – นักวิเคราะห์ข้อมูล

หน้าที่หลักของ Data Analyst คือการนำข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์ เพื่อใช้หาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ และเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงสินค้า บริการ พฤติกรรมผู้บริโภค แคมเปญการตลาด ซึ่งคนที่จะเป็น Data Analyst ได้ นอกจากจะต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี ต้องเข้าใจความเชื่อมโยงของข้อมูล และมีความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน 

นอกจากนี้ยังต้องรู้จักและเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยี เช่น Database หรือโปรแกรมที่ใช้ทำ Data Visualization เพื่อทำให้ข้อมูล Big Data จำนวนมหาศาลและซับซ้อนกลายมาเป็นชุดข้อมูลที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพที่ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป

Data Scientist – นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Data Scientist นอกจากจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ยังมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างโมเดล เพื่อทำนายแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารกำหนดทิศทางธุรกิจในอนาคตได้ ทักษะที่ Data Scientist ต้องมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลของ Big Data และนำความรู้ด้านสถิติและความน่าจะเป็นมาเพื่อใช้คาดคะเนโอกาสและสิ่งที่จะเกิดขึ้นอนาคตให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และจัดการสร้างโมเดลจำลองต่าง ๆ ไปจนถึงทักษะด้านภาษาเขียนโปรแกรม เช่น ภาษา R, ภาษา Python, ภาษา Scala ฯลฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดลในรูปแบบเฉพาะ

Data Engineer – วิศวกรข้อมูล

หน้าที่หลักของ Data Engineer คือ วางโครงสร้างระบบการเก็บข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลจากที่มาที่หลากหลายและนำไปเก็บไว้ Database หรือ Data Warehouse ที่มีระบบปฏิบัติการที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลรวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลโดย Data Scientist หรือ Data Analyst ทำให้ทักษะหลัก ๆ ที่ Data Engineer ต้องมีก็คือ ความสามารถในการวางโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน และความรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น SQL, Python รวมไปถึงระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data อย่าง Hadoop, Spark ไปจนถึงระบบ Cloud Computing ต่าง ๆ ที่ให้บริหารการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์อยู่

และนี่คือ 3 สายงานยอดฮิตที่ใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลักนั่นเองค่ะ 

ที่มา: Data Analysis คืออะไร เข้าใจทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่องค์กรต้องการ (jobsdb.com)

“ถ้าคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านวิจัยพัฒนาอสังหาฯ มองมาที่เรา GenZ Property“

☎️ สนใจติดต่อ:

📲 096-789-9662 (ดร.ปู)
📲 098-236-9365(คุณปอ)
📲 Line : @GentZProperty

#service #Consultant #property #investment #management #GenZ  #Genzproperty  

#บริการ #ปรึกษา #อสังหาริมทรัพย์ #อสังหาฯ #นักลงทุน #บริหารธุรกิจ #รับปรึกษา #ครบวงจร

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd