9 เหตุผล ควรลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

9 เหตุผล ควรลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ทำไมเราถึงต้องลงทุนในหุ้นอสังหาฯ เพราะหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ นั้นมีจุดดึงดูดความสนใจของนักลงทุนอยู่หลายประการ โดยเฉพาะตัวเลขอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่อยู่ในระดับน่าประทับใจ อีกทั้งเป็นธุรกิจที่เข้าใจง่าย และเป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยหากพิจารณาเหตุผลเด่น ๆ ที่ควรลงทุนแล้ว มี9 เหตุผลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. เป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน

ที่อยู่อาศัยเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ดังนั้น ความต้องการ (Demand) ที่อยู่อาศัย จึงมีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ขณะที่อุปทาน (Supply) ถูกจำกัดด้วยที่ดินสำหรับการพัฒนา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงถือเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว เพียงแต่ในบางช่วงเวลาอาจมีความไม่สมดุลของ Demand กับ Supply เกิดขึ้นได้บ้าง แต่จะสามารถปรับเข้าหาสมดุลได้ในที่สุด

2. มีเกราะป้องกันการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย มักมีข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคอย่างมากไปจนถึงการกีดกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจ ท่าทีของผู้ประกอบการต่างชาติต่อผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่จึงออกมาในรูปแบบของการเป็นพันธมิตรมากกว่าเข้ามาเป็นคู่แข่ง การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ จึงเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง ซึ่งมีข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบกันไม่มาก

3. ลักษณะธุรกิจสามารถจับต้องได้ ใกล้ตัว เข้าใจได้ไม่ยาก

ธุรกิจนี้ ถือเป็นธุรกิจที่นักลงทุนสามารถสัมผัสและพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การเข้าเยี่ยมชมโครงการ การเข้าสู่กระบวนการซื้อที่อยู่อาศัย นับเป็นธุรกิจที่ใกล้ตัว ทำให้นักลงทุนสามารถติดตามความเป็นไปของผู้ประกอบการแต่ละรายได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกิจประเภทอื่น ที่อาจสัมผัสและทำความเข้าใจได้ยากกว่า

4. ได้รับการดูแลจากภาครัฐ

เนื่องจากขนาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีขนาดใหญ่ และกระบวนการในการดำเนินธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการจ้างงาน ทำให้เป็นธุรกิจที่มีน้ำหนักในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศมากพอสมควร ด้วยความสำคัญดังกล่าวทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับการดูแลจากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการมีมาตรการกระตุ้นออกมาบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียม การจัดหาแหล่งเงินสำหรับผู้ซื้อบ้าน

5. สามารถคาดการณ์ผลประกอบการได้อย่างสมเหตุสมผล

การที่สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ทั้งการสร้าง Presale ความคืบหน้าในการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงของ Backlog ทำให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถลดความเสี่ยงการลงทุนให้ต่ำลงได้ ขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรได้ดีขึ้น

6. มีตัวเลือกในการลงทุนเป็นจำนวนมาก

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย มีประมาณ 40 บริษัท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนมีตัวเลือกมากมายในการเข้าลงทุนและมีโอกาสทำกำไรจากการสลับตัวหุ้นลงทุน (Switching) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

7. ราคาหุ้นถูกกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และมี Dividend Yield สูง

ในภาวะปกติหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มักมีค่าเฉลี่ย P/E Ratio ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีหุ้นไทยราว 30 – 50% ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยอัตราปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ยังอยู่ในระดับที่สูง นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นในกลุ่มนี้ไว้ในพอร์ตการลงทุนระยะยาวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีฐานธุรกิจขนาดใหญ่พอสมควรและมีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

8. มีเหตุการณ์หรือโอกาสในการสร้างกำไรได้บ่อยครั้ง

เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่นักลงทุนสัมผัสได้ง่าย บ่อยครั้งจึงเกิดการสร้างประเด็นในการซื้อขายหุ้นได้ เช่น ความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการใหม่ โดยมีลูกค้าขอซื้อเต็มทั้ง 100% ในระยะเวลาอันสั้น การเข้าซื้อสินทรัพย์รายการที่โดดเด่น เช่น ที่ดินใจกลางเมือง การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งการซื้อกิจการ ประเด็นเหล่านี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีราคาหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่า Book Value ขณะที่กิจการถือครองสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับการนำมาสร้างกำไรในอนาคตได้

9. ราคาหุ้นส่วนใหญ่ต่ำกว่า 10 บาท ทำให้การซื้อขายมีสภาพคล่อง

เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาหุ้นกลุ่มกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีราคาต่อหุ้นที่อยู่ในระดับต่ำ โดยมักต่ำกว่า 10 บาท ทำให้นักลงทุนรายย่อยหรือรายใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขาย อันเป็นเหตุปัจจัยให้การหมุนเวียนเปลี่ยนมือของหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถือเป็นปัจจัยช่วยลดความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในหุ้น อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีมูลค่าตลาด (มาร์เก็ตแคป) ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือสม่ำเสมอมากกว่าหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดเล็ก

ดังนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจด้านการลงทุนในอสังหาฯหรือบริการด้านอื่นๆสามารถปรึกษาเรา GenZ Property ได้เลยค่ะ เพราะเราคือแพลตฟอร์ม ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พร้อมจะส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพ และบริการที่ปรึกษาครบวงจรให้กับคุณ 

ที่มา:https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/263-10-reasons-to-invest-in-property-stocks

“ถ้าคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านวิจัยพัฒนาอสังหาฯ มองมาที่เรา GenZ Property“

☎️ สนใจติดต่อ:

📲 096-789-9662 (ดร.ปู)
📲 098-236-9365(คุณปอ)
📲 Line : @GentZProperty

#service #Consultant #property #investment #management #GenZ  #Genzproperty  

#บริการ #ปรึกษา #อสังหาริมทรัพย์ #อสังหาฯ #นักลงทุน #บริหารธุรกิจ #รับปรึกษา #ครบวงจร

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd