แสนสิริ ขายกิจการ ‘โรงเรียนสาธิตพัฒนา’ มูลค่า 1.2 พันล้าน

แสนสิริ ขายกิจการ ‘โรงเรียนสาธิตพัฒนา’ มูลค่า 1.2 พันล้าน

แสนสิริ เผยบริษัทลูก “เอ็นอีดี-อาณาวรรธน์” อนุมัติขายกิจการ ‘โรงเรียนสาธิตพัฒนา’ พร้อมที่ดินสิ่งปลูกสร้าง-ใบอนุญาตประกอบกิจการ มูลค่า 1.2 พันล้านบาท คาดรับทรัพย์กำไรจากการขายทรัพย์สิน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้เข้าทำธุรกรรมขายทรัพย์สิน และสิทธิเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในราคาซื้อขายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,210 ล้านบาท

โดยการอนุมัติธุรกรรมในครั้งนี้ภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว โดยประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้คือกำไรจากการขายทรัพย์สิน

ทั้งนี้การขายทรัพย์สินและสิทธิเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรียน ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผลให้กิจการโรงเรียนโอนไปยังผู้ซื้อ โดยครู พนักงาน และลูกจ้างของโรงเรียนที่มีอยู่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

โดยปัจจุบันคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง คือ 1.บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และถือกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการของโรงเรียน 2.บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการของโรงเรียน

และ 3.โรงเรียนสาธิตพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงเรียน โดยบริษัท เดอะ เบสท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (ผู้ซื้อ) ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ขาย

Website : www.gentzproperty.com

Tel : Dr.Poo 096-7899662 / Kat 094-6962168

Line Official : https://lin.ee/G2mOxLf

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd