แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยประจำปี 2564

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยประจำปี 2564

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยประจำปี 2564 ตลาดคอนโดมิเนียมยังคงน่าจับตามอง จากความต้องการขายที่ลดลง ส่วนความต้องการซื้อใหม่ก็มีไม่มาก อันเป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
บตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการเติบโตที่ลดลง จากภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น รวมถึงมาตรการ LTV จนมาถึงปี 2563 ที่เจอกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดทั้งปี ทำให้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปมองหาที่อยู่ศัยศัยประเภท “บ้าน” มากขึ้น

Supply คอนโดใหม่ ต่ำสุดในรอบ 10 ปี นลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมาว่า ปริมาณ Supply ของคอนโดในกรุงเทพมหานครลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยมีจำนวน Supply ใหม่เพียง 20,100 หน่วย จากที่ปกติเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจะต้องมี Supply เพิ่มราวๆ 50,000 หน่วยต่อปี

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd