เมต้าเวิส metaverse มีบทบาทอย่างไรในไทย

Meta Verse

Metaverse เป็นคำที่กว้าง โดยทั่วไปหมายถึงสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนที่ใช้ร่วมกันซึ่งผู้คนสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตคำนี้สามารถอ้างถึงพื้นที่ดิจิทัลที่ทำให้เหมือนจริงมากขึ้นโดยการใช้ความเป็นจริงเสมือน (VR) หรือความเป็นจริงยิ่ง (AR) บางคนยังใช้คำว่า metaverse เพื่ออธิบายโลกของเกม ซึ่งผู้ใช้มีตัวละครที่สามารถเดินไปรอบๆ และโต้ตอบกับผู้เล่นคนอื่นได้ นอกจากนี้ยังมี metaverse เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน ผู้ใช้สามารถซื้อที่ดินเสมือนจริงและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล

จากการวิจัยสัมภาษณ์กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี 100 ตังวอย่างมองว่าในโลกเสมือนจริงจะมีความรู้สึกเหมือนฝันหรือ ครึ่งหลับครึ่งตื่น สามารถสัมผัสได้รู้สึกได้ มีปฏิกิริยาโดยประสาทโดยตรง ซึ่งในห้าหกปีครั้งหน้าจะถูกพัฒนาแบบไม่น่าเชื่อ

บริษัทยักษ์ใหญ่นำแนวคิดหรือ เทคโนโลยีมาประกอบใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทำการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นบริษัท  MDQL ในประเทศไทยได้จับมือกับ บริษัทเทคโนโลยีของต่างประเทศ เพื่อสร้างประเทศที่เหมือนจริง ที่มีชื่อว่า  Transclucia  แม้ว่าแนวคิดอย่างมีความใหม่อยู่ เข้าใจได้ยาก แต่ในอนาคตพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างสินเชิง

Meterverse ในมุมมอง  gent z property    คือเครื่องมือในการเข้าถึง อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสะดวก และสามารถเข้าถึงประสบการณ์เหสมือนจริง หรือ  high customer real virtual  experience  (RVE)  
ถ้าหากจินตนาการไปอีก 10 ปี  โรงแรมจะสามารถไปพักได้ คอนเสริทสามารถไปชมได้   และ สามารถออกไปเดทกับแฟนได้ ในโลกเหสมือนจริง คิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่ตัวละครในโลกเหสืมอนจริงของเราสามารถครอบครองบ้าน ที่ดิน หรือ อสังหาริมทรัพย์  

อาชัพใหม่ จะเกิดขึ้นมาอย่างเช่น  meterverse salesman, merverse ccontent creator ซึ่งหน้าที่ ณ ปัจจุบันตอนนี้ ทุกท่านต้องปรับตัวให้ทัน

Theeradet pakkrasae
Business developer author

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd