เตือน !!! โฉนดที่ดินเคลือบพลาสติก เท่ากับชำรุด

เตือน !!! โฉนดที่ดินเคลือบพลาสติก เท่ากับชำรุด

ล่าสุดเพจเฟสบุ๊คกรมที่ดินสะกิดเตือน!!! ผู้ถือครองโฉนดที่ดินควรรู้ การเคลือบพลาสติกโฉนดที่ดิน เท่ากับชำรุด เพราะจะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุด จะต้องมีการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุด

ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้ โดยไม่ต้องมีการประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่าใบแทนกำกับไว้ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกประกา

ขอบคุณภาพสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง

การเก็บรักษาโฉนดที่ดินที่ถูกต้อง

 • ห้ามนำไปเคลือบพลาสติก เพราะโฉนดนั้นจะกลายเป็นโฉนดชำรุดทันที เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ ในรายการจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินให้ท่านได้
 • ไม่ควรพับ เพราะรอยพับอาจทำให้เกิดการฉีกขาดในภายหลังได้
 • ควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุด
 • เก็บไว้ในที่แห้ง หากมีความเปียกชื้นอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือกระดาษเปื่อยยุ่ยหรือข้อความเลอะเลือน
 • ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ไม่สูญหายหรือถูกทำลายได้โดยง่าย พ้นจากมอด/ปลวก/หนูหรือสัตว์กัดแทะ รวมถึงเด็กเล็กๆ ด้วย

โฉนดที่ดินชำรุดทำยังไง ? 

 • รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่รับคำขอและสอบสวนผู้ขอใบแทนใหม่
 • ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือมอบอำนาจ และพิจารณาสั่งการ
 • ลงบัญชีรับทำการ
 • ตรวจอายัดโฉนดที่ดินที่สูญหายหรือชำรุด
 • เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

พิมพ์ประกาศ กรณีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายหรือสูญหาย

ทั้งนี้ โฉนดที่ดินใหม่ หรือใบแทนที่ได้มาจะไม่เหมือนกับโฉนดที่ดินเก่า โดยโฉนดที่ดินใหม่จะมีอักษรแดงประทับบนเอกสารด้วยคำว่า “ใบแทน” เพื่อบอกให้รู้ว่าเอกสารฉบับนี้สามารถสามารถใช้แทนโฉนดที่ดินฉบับจริงได้ 100% เมื่อเกิดการทำนิติกรรมหรือมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ดินก็สามารถใช้ใบแทนโฉนดที่ดินนี้ได้เลย

กรณีมีข้อสงสัยท่าน สามารถสอบถามไปยังกรมที่ดินกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำงานที่ดินจังหวัด/สาขาที่รับผิดชอบทั่วโลก เพื่อออกใบแทนโฉนดที่ดินได้ 

ข้อมูล : กรมที่ดิน/สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd