วิธีเลือกที่ทำเลทำการค้าขาย

วิธีเลือกที่ทำเลทำการค้าขาย

ปัจจัยด้านกลยุทธ์ที่ตั้งธุรกิจ

การอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเป็นส่วนประกอบสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ

หากธุรกิจเลือกสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง ธุรกิจอาจเข้าถึงลูกค้า คนทำงาน การขนส่ง วัสดุ ฯลฯ ได้ไม่เพียงพอ

ดังนั้น สถานที่ตั้งมักจะมีบทบาทสำคัญในผลกำไรและความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจ

กลยุทธ์ตำแหน่งคือแผนเพื่อให้บรรลุตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทโดยระบุความต้องการและเป้าหมายของบริษัท และค้นหาสถานที่ด้วยข้อเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายเหล่านั้น

โดยทั่วไปแล้ว หมายความว่าบริษัทจะพยายามเพิ่มโอกาสสูงสุดในขณะที่ลดต้นทุนและความเสี่ยง

กลยุทธ์ด้านที่ตั้งของธุรกิจควรเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม และเป็นส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าว

ดังนั้นหากบริษัทใฝ่ฝันและวางแผนที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตแฟชั่น บริษัทจะต้องพิจารณาการจัดตั้งโรงงานและคลังสินค้าในภูมิภาคที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการให้บริการลูกค้าทั่วโลก

ผู้บริหารและผู้จัดการของบริษัทมักจะพัฒนากลยุทธ์ที่ตั้งธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเลือกที่ปรึกษา (หรือกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ) เพื่อทำหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ตำแหน่ง หรืออย่างน้อยก็ช่วยในกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย การเลือกสถานที่

การกำหนดมาตรฐานของกลยุทธ์ที่ตั้งธุรกิจประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้:

1.สิ่งอำนวยความสะดวก: สิ่งอำนวยความสะดวกในการวางแผนจำเป็นต้องตัดสินใจว่าองค์กรจะต้องการห้องประเภทใด โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว

2.ความเป็นไปได้: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้คือการประเมินต้นทุนการดำเนินการต่างๆ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ

3.โลจิสติกส์: การประเมินด้านลอจิสติกส์คือการตรวจสอบทางเลือกการขนส่งและต้นทุนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิตและคลังสินค้าที่เป็นปัญหา

4.แรงงาน: การวิเคราะห์แรงงานกำหนดว่าสถานที่ในอนาคตสามารถตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของบริษัทได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว

5..ชุมชนและไซต์: การประเมินชุมชนและไซต์รวมถึงการทำความเข้าใจว่าธุรกิจและชุมชนที่คาดหวังและไซต์จะเข้ากันได้ในระยะยาวหรือไม่

6.เขตการค้า: บริษัทต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงข้อดีที่เขตการค้าเสรีมอบให้ ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแบบปิดที่ดูแลโดยบริการทางศุลกากร ซึ่งสินค้าสามารถนำเข้ามาได้โดยไม่ต้องใช้ข้อกำหนดทางศุลกากรตามปกติ มีเขตการค้าเสรีประมาณ 170 แห่งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ก็มีเขตการค้าเสรีเช่นกัน

7.ความเสี่ยงทางการเมือง: บริษัทที่พิจารณาขยายและขยายไปยังประเทศอื่น ๆ จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงทางการเมืองเมื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ตั้งธุรกิจ เนื่องจากหลายประเทศไม่มีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคง หากบริษัทต่างๆ วางแผนการดำเนินงานระยะยาวในประเทศดังกล่าว พวกเขาจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และความวุ่นวาย

8.กฎระเบียบของรัฐบาล: บริษัทสามารถเผชิญกับอุปสรรคของรัฐบาลและข้อจำกัดและกฎระเบียบที่รุนแรงได้ หากพวกเขาวางแผนที่จะขยายไปยังประเทศอื่น ดังนั้น ในการพัฒนาแผนสถานที่ ธุรกิจจำเป็นต้องตรวจสอบความท้าทายด้านกฎระเบียบ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมในประเทศอื่นๆ

9.กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทควรพิจารณากฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในสถานที่ต่างๆ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมยังสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบริษัทกับสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่ในอนาคต

10.สิ่งจูงใจ: การเจรจาจูงใจเป็นกระบวนการเจรจาต่อรองที่ดินระหว่างธุรกิจและกลุ่ม รวมถึงสิ่งจูงใจใดๆ ที่ธุรกิจอาจได้รับ เช่น การลดภาษี สิ่งจูงใจสามารถมีบทบาทสำคัญในการเลือกไซต์โดยธุรกิจบริษัทอาจต้องพิจารณาด้านอื่นๆ ของสถานที่และชุมชนที่คาดหวัง ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ จากการพิจารณาเหล่านี้ ธุรกิจต่างๆ จะสามารถเลือกไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของตนได้ดีที่สุด และช่วยให้พวกเขาพัฒนากลยุทธ์ที่ตั้งธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ได้

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd