วิธีการสำรวจที่ทำเล

การสำรวจที่ทำเลทำโครงการ เป็นขบวนสำคัญมากๆในช่วงแรก ถ้าหากที่ทำเลช่วงแรกผลาดเราจะเสียการลงทุนไปฟรี เจ็บพอสมควร จากการแก้ปัญหาให้ลูกค้าหลายๆๆคน ที่มีปัญหาจากการเลือกที่ทำเลที่ไม่คำนึงถึงพฤติกรรมของตลาดหรือโครงข่ายของสภาพแวดล้อม 

ขั้นตอนแรก  Gent Z property จะสอบถามจุดประสงค์ของเจ้าของโครงการหรือ เจ้าของที่ดินที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  ด้วยประสบการณ์ของทีมงานจะเข้าใจ โครงข่ายของโครงการที่ประสบความสำเร็จมา และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคมากกว่า

ขึ้นตอนที่สอง นำทีมงานเก็บข้อมูลโครงการและพฤติกรรมประชากรในพื้นที่ เพื่อมาวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไป การวิเคราะห์ จะคำนึงถึงข้อมูลภาครัฐ ประชากร และ ความหนาแน่นของกลุ่มเป้าหมาย รายชื่อธุรกิจและรายได้ต่อประชากรใรพื้นที่

ต่อมาทีมวิเคระห์จะช่วยทดสอบสินค้าบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่คาดการณ์หลายตัวอย่างหลายกลุ่มเพื่อให้มั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากขึ้น การเก็บข้อมูลรูปแบบ Qualitattive หรือความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลที่ได้มาสามารถชั่งน้ำหนักและเทียบกับหลายๆที่เหลืกอยู่  โดยการเอา จำนวนประชากร พฤติกรรม และ โครงข่ายพื้นที่ศึกษามาวัดความคิดเห็น

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd