ภาษีมรดก คืออะไร ?

ภาษีมรดก คืออะไร ?

อย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้ามีข้อถกเถียงกันเรื่องจัดเก็บภาษีมรดก มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคม จึงได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บมรดกภาษีขึ้น เพราะภาษีการรับมรดกเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น คนที่มีฐานะยากจน เป็นต้น เป็นการช่วยกระจายภาระภาษี หารายได้เข้ารัฐ และช่วยให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา ซึ่ง ภาษีมรดก เป็นภาษีที่เก็บจากผู้รับมรดกโดยตรง ซึ่งผู้รับมรดกในที่นี้คือ ทายาท ไม่ว่าจะเป็นทายาทตามพินัยกรรม หรือทายาทโดยธรรม ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และแม้จะไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย แต่หากทรัพย์สินนั้นอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษี ในเมื่อเราเป็นผู้เสียภาษีส่วนนี้ แล้วต้องจ่ายในอัตราเท่าไหร่ ถ้าลองมาคำนวนเล่นๆคือ ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีทรัพย์สินที่เป็นมรดกรวมกันเกิน 100 ล้านบาท ให้เสียภาษีในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทนั้น โดยจะเสียภาษีในอัตรา ดังนี้

1. สำหรับผู้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน จะต้องเสียภาษีร้อยละ 5 ของมูลค่ามรดก

2. สำหรับกรณีอื่นๆ เช่น ผู้รับพินัยกรรม จะต้องเสียภาษีร้อยละ 10 ของมูลค่ามรดก

จะมีกรณียกเว้นสำหรับคู่สมรส หรือกรณีที่ยกให้เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา กิจการสาธารณประโยชน์ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ไม่ต้องจ่ายภาษีดังกล่าว

ที่นี้เรามาดูกันว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง ที่เราได้รับมาแล้วต้องเสียภาษีการรับมรดก

1. อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างทั้งหลาย

2. หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ เช่น หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ต่างๆ

3. เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

4. ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน ได้แก่ รถ เรือ มอเตอร์ไซค์

5. (ถ้ามี) ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นตามกฎหมายในอนาคต

ระยะเวลาที่ผู้ได้รับมรดกต้องไปชำระภาษีมรดกนี้คือ ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันได้รับมรดกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ โดยต้องทำเรื่องให้เสร็จภายใน 1 ปี หรือถ้ามีเรื่องให้ยืดเยื้อหรือมีเหตุไม่คาดคิด สามารถทำเรื่องต่อรองเพิ่มเวลาได้ไม่เกิน 3 ปี หากพบว่ามีการหลีกเลี่ยงไม่ไปจ่ายภาษีตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าผิดกฏหมายมรดก เป็นความผิดอาญามีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และอธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งยึด อายัด หรือนำไปขายทอดตลาดทรัพย์มรดกโดยไม่ต้องขอศาลได้อีกด้วย โทษไม่เบาเลยใช่ไหมล่ะ

อันที่จริงภาษีการรับมรดกไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่สำหรับประเทศไทยซักเท่าไหร่ อีกทั้งหลายๆ ประเทศในโลกก็มีการบังคับใช้มาก่อนเราอีก ซึ่งประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกในอัตราที่สูงสุดคือ สวิสเซอร์แลนด์ เก็บสูงถึงร้อยละ 55 รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 50 ของเราอาจจะดูเด็กไปเลยเมื่อไปเทียบกับประเทศเหล่านี้ สำหรับบ้านไหนที่มีมรดกเยอะหน่อย แนะนำให้เริ่มวางแผนการแบ่งมรดกจัดการสัดส่วนของพินัยกรรมทางทรัพย์สินให้ดีและละเอียดรอบคอบตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและครอบครัวในภายหลัง จะได้ไม่ลำบากหรือเกิดข้อพิพาทกันเองของทายาทในบ้าน

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd