ภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

ภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์

ซื้อ-ขาย บ้าน คอนโด และที่ดิน มีค่าธรรมเนียมใดบ้างที่ต้องจ่ายในวันโอนบ้าน ณ สำนักงานที่ดิน เริ่มต้นปี 2565 นี้ เพื่อนๆ คนไหนกำลังวางแผนซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ เรามีข้อมูลมาฝากกันครับ

ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน จะมีทั้งส่วนที่ผู้ซื้อเป็นคนจ่าย ผู้ขายเป็นคนจ่าย หรือจ่ายร่วมกัน โดยไม่มีกฎที่ระบุว่าใครต้องจ่ายค่าส่วนใดบ้าง ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตามความเหมาะสม ซึ่งบางครั้งผู้ขายก็อาจจัดโปรโมชันจ่ายค่าธรรมเนียมโอนบ้านให้ผู้ซื้อ เรื่องนี้จึงเป็นอีกประเด็นที่ต้องพูดคุยกับผู้ขายให้เข้าใจ

สำหรับกรณีที่ผู้ขายเป็นบริษัทอสังหาฯ ส่วนใหญ่แล้วพนักงานขายจะสรุปรายการค่าใช้จ่ายมาให้ผู้ซื้อได้เตรียมการ แต่หากเป็นการซื้อขายระหว่างบุคคล ผู้ซื้ออาจต้องเตรียมข้อมูลเอง ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งเป็นรายการดังนี้

1.ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

คิดเป็น 2% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง ปกติแล้วเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกัน และแบ่งจ่ายฝ่ายละ 1% ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีบางกรณีที่ผู้ขายเสนอโปรโมชันจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนให้ทั้งหมด หรือกรณีอื่นๆ ตามแต่ผู้ซื้อกับผู้ขายจะตกลงกัน

โดยตลอดปี 2565 นี้ คณะรัฐมนตรีมีมติขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% ต่อเนื่องจากปี 2564 เพื่อลดภาระให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยและกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขคือราคาซื้อขายบ้านและคอนโดนั้นจะต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท

ยกตัวอย่างกรณีซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอนฯ จากปกติคิด 2% เป็นเงิน 60,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาทเท่านั้น

2.ค่าอากรแสตมป์

คิด 0.5% ของราคาซื้อขาย โดยราคานั้นต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน ซึ่งหากต่ำกว่า จะใช้ราคาประเมินที่ดินมาคำนวณแทน ปกติแล้วเป็นค่าใช้จ่ายของของฝ่ายผู้ขาย แต่ในกรณีที่ผู้ขายเข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ ในทางกลับกัน ผู้ขายที่เสียค่าอากรแสตมป์แล้ว ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอีก

3.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

คิดที่อัตรา 3.3% ของราคาซื้อขาย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย สำหรับกรณีที่ผู้ขายครอบครองบ้านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่หากครอบครองมากกว่า 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์แทน

4.ค่าจดจำนอง

คิดเป็น 1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ที่ซื้อบ้านโดยการกู้ หากซื้อด้วยเงินสดจะไม่ต้องเสียค่าจดจำนอง

เช่นกันกับค่าโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดปี 2565 นี้ ค่าจดจำนองจะลดจาก 1% เหลือ 0.01% สำหรับบ้านและคอนโดที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

ยกตัวอย่างกรณีซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอนฯ จากปกติคิด 1% เป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาทเท่านั้น

5.ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.)

สำหรับผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องจ่ายภาษีนี้เพราะถือเป็นรายได้จากธุรกรรมซื้อขาย คิดแบบขั้นบันไดภาษี โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ถือครองทรัพย์สินและวิธีที่ได้มา อิงจากราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน ไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายจริงๆ

เพื่อไม่ให้เกิดการเสียผลประโยชน์หรือเอาเปรียบกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ก่อนทำสัญญาทั้ง 2 ฝ่ายต้องตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในวันโอนบ้าน ณ สำนักงานที่ดินให้เรียบร้อย ทางที่ดีควรระบุลงในสัญญาเลยว่าใครจะจ่ายส่วนไหน เพื่อความราบรื่นในวันโอนกรรมสิทธิ์ รับทรัพย์ รับบ้านกันอย่างสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย
ที่มา:
https://www.home.co.th/hometips/house-and-land-transfer-fees-22457

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd