บ้านมือสองอู้ฟู่ 1 ล้าน ล.รับลดค่าโฮน-จดจำนอง

ทั้งนี้  นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มการจำหน่ายที่อยู่อาศัยมือสองทั่วประเทศ มีอัตราเติบโตเพิ่มอย่างต่อเนื่อง หลังจากภาครัฐได้ต่ออายุมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนองที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้ครอบคลุมไปถึงที่อยู่อาศัยมือสอง ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ผ่อนปรนมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยชั่วคราว จนถึง 31 ธ.ค. 65 ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยมือสองในปี 65 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดไตรมาส 4 ปี 64 พบว่าตลาดที่อยู่อาศัยมือสองมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 145,753 หน่วย เพิ่มขึ้น 12.3% และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 990,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.8% โดยแยกเป็นบ้านเดี่ยวประกาศขายเพิ่มขึ้นมากที่สุด 14.4% รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ เพิ่มขึ้น 12.5% ห้องชุด เพิ่มขึ้น 11% บ้านแฝด เพิ่มขึ้น 5.1% และอาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น 4% ส่วนระดับราคาที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขาย อันดับแรก คือ ราคา 5.01-7.50 ล้านบาท เพิ่ม 32.9% รองลงมาราคา 7.51-10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% และอันดับสาม ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9%

          อย่างไรก็ตาม หากจัดอันดับตามมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนของที่อยู่อาศัยมือสองที่มีการประกาศขายในไตรมาส 4 ปี 64 พบว่า 10 จังหวัดที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี เป็นต้น

ที่มา : https://www.reic.or.th/News/RealEstate/455339 

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd