บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ปี 2566

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ปี 2566

🔸

กำลังมองหาบัญชีที่เน้นการออมเป็นหลัก ‘บัญชีเงินฝากปลอดภาษี’ การออมง่าย ๆ  ที่ปันผลด้วยดอกเบี้ยในเรทที่ถือว่าสูงหากเทียบกับวิธีออมแบบความเสี่ยงต่ำ แล้วเงินต้นไม่หาย ฝากเงินตามเงื่อไขธนาคารเพื่อรับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ยในอนาคต

🔸

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี คือ บัญชีฝากประจำที่ผู้ฝากต้องฝากเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเงื่อนไขไว้ เช่น 24 – 36 เดือน (รับดอกเบี้ยในวันครบกำหนด)

🔸

จุดเด่นของการรับดอกเบี้ยในบัญชีประเภทนี้ คือ ผู้ฝากไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้ต้องการออมทรัพย์ เนื่องจากดอกเบี้ยที่ให้สูงกว่าการฝากกับบัญชีทั่วไป และสามารถเริ่มต้นฝาก เริ่มต้นออม ถึงแม้จะมีเงินเริ่มต้นไม่มาก ขึ้นอยู่กับว่าวิธีไหนเหมาะกับตัวผู้ฝากมากกว่า

🔸

หมายเหตุ : ไม่ว่าจะเป็นการออมรูปแบบใด ลักษณะใด ควรทำการศึกษาประเภทบัญชีให้ละเอียด อ้างอิงถึงความพร้อมและความพึงพอใจของผู้ฝาก

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd