ตลาดอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ พร็อบเทค (property technology)

ตลาดอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ พร็อบเทค (property technology)

จาก infographic ของpropholic.com ตลาดของอสังหาริมทรัพย์แบ่งหมวดหมู่ออกมาหลายประเภทอย่างเช่น แพลตฟอร์มการตกแต่งบ้าน  แพลตฟอร์มการค้นหาอสงัหาริมทรัพย์ที่ใช่


แต่ละเทคโนโลยีก็การส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป บ้างบริษัทแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคหรือผู้พักอาศัย ในเรื่องของการเงินขอสินเชื่อเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ถ้าหากต้องการสร้างแพลตฟอร์มอสังริมทรัพย์ออนไลน์ หรือ ทีมงานพัฒนาเว็ปไซต์ สามารถปรึกษา  Gent z property ให้ดำเนิน proptect  เป็นอย่างดี

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd