ข้อดีของการทำ “Pre-Approve” ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน

ข้อดีของการทำ “Pre-Approve” ก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน

ผู้ที่เคยผ่านการซื้อบ้านมาแล้วหรือผู้ที่กำลังพูดคุยกับธนาคารอยู่ ต้องการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร คงจะเข้าใจและเคยผ่านกระบวนการยื่น Pre-Approve กันบ้างแล้วไม่มากก็น้อย

🔸

แต่ยังมีอีกหลายคน รวมถึงผู้ที่กำลังเตรียมตัวซื้อบ้านหลังแรก ที่อาจจะยังไม่เข้าใจในจุดประสงค์และความหมายการพิจารณาขอสินเชื่อเบื้องต้น (Pre-Approve)

🔸

Pre-Approve คือ การประเมินคุณสมบัติผู้ยื่นกู้เบื้องต้น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากรายได้ หนี้สิน ประวัติการใช้จ่าย บัญชีออมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้การันตีว่าผ่านกระบวนการนี้แล้วธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้

🔸

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่น Pre-Approve

▪สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

▪สำเนาทะเบียนบ้าน

▪สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

▪ใบสมัครขอสินเชื่อธนาคาร

▪สำเนาสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน

▪ใบยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร

▪สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือหลักฐานการเสียภาษี (อาชีพอิสระ)

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd