ขอบเขตงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคุณภาพที่ต่างกัน 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสามารถเรียบเรียงออกมาแบบออกมาเป็น 3 – 4 หัวข้อใหญ่ เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆในการดำเนินโครงการอย่างละเอียด

แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินศึกษาความเป็นไปได้โครงการมีต้นทุนในการศึกษา หลายช่วงตอน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมีหัวข้อดังนี้ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียด
1. การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด

2. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านธุรกิจ
3. การศึกษาความเป็นไปไดด้านเทคนิค
4. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน
ทีมงาน
1. ทีมวิจัย
2. ทีมการตลาด

3. ทีมวิศกร

4.  ทีมออกแบบ
5. ทีมประสานงาน

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฉบับย่อย
1. การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด 
2. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน

ทีมงาน
1. ทีมวิจัย
2. ทีมการตลาด

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd