กู้เงินซื้อบ้านอย่างไรให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้?

กู้เงินซื้อบ้านอย่างไรให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้?

หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว หรืออาจจะมีคนที่ยังไม่รู้ว่าดอกเบี้ยที่มาจากการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะใช้ซื้อบ้านนั้น สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้ ดังนั้นใครที่กำลังมีแพลนอยากซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองต้องไม่พลาดที่จะศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการลงทุน 

ทำไมดอกเบี้ยบ้านถึงสามารถลดหย่อนภาษีได้

สาเหตุที่ดอกเบี้ยจากการซื้อบ้านสามารถนำมาใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้นั้นเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้น จูงใจ ให้ประชาชนผู้มีรายได้ออกมาทำกิจกรรมทางการเงิน ไม่เพียงเฉพาะการซื้อบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการลงทุนในตลาดหุ้น การออมระยะยาว หรือการทำประกันชีวิตอีกด้วย

โดยมาตรการสิทธิลดหย่อนภาษี หรือ Tax Deductions คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ช่วยทำให้ประชาชนผู้มีรายได้และใช้จ่ายตามที่รัฐต้องการเสียภาษีน้อยลงเมื่อทำการคำนวณภาษี เพื่อบรรเทาภาระทางภาษี และอาจทำให้ได้รับเงินคืนจากภาษีมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนป้องกันการยื่นภาษีผิดพลาดทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา โดยค่าลดหย่อนภาษีไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่ในประมวลรัษฎากรเพียงเท่านั้น แต่จะกระจายไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

กู้เงินแบบไหนถึงจะนำมาลดหย่อนภาษีได้

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม หรือดอกเบี้ยจากการซื้อบ้านเพื่อจะนำไปลดหย่อนภาษีได้ มีเงื่อนไข 3 ประเด็นสำคัญที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษี คือ

  • ต้องมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ใช่แค่บ้านแต่หมายรวมถึงคอนโด หรืออาคารชุดต่างๆ ที่ซื้อไว้เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
  • มีการกู้ยืมและจำนอง เช่น ซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารบนที่อยู่อาศัย คือเราสามารถกู้มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย หรือกู้มาสร้างบ้านบนที่ดินก็ได้ ซึ่งต้องมีการจำนองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจำนองเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด หรืออาคารที่สร้างบนที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ซึ่งจะใช้เป็นหลักประกันในระยะเวลาที่เท่ากับการกู้ยืม ในส่วนนี้หากเรากู้กับสถาบันการเงินจะมีระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน
  • ต้องกู้ยืมกับผู้ประกอบกิจการภายในประเทศที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ ได้แก่ ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สหการณ์ นายจ้างที่มีกองทุนจัดสรรไว้เป็นสวัสดิการ บริษัทประกันชีวิต หรือ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือการที่เราจะต้องมีที่อยู่อาศัยไว้เพื่อที่จะนำไปกู้หรือจำนองกับคนที่ได้รับการอนุมัติตามกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งการลดหย่อนภาษีนั่นเอง

เมื่อกู้เงินซื้อบ้าน ใช้ดอกเบี้ยลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ดอกเบี้ยจากการซื้อบ้านที่จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดให้คือ 100,000 บาทต่อคน ซึ่ง 100,000 บาทตรงนี้ เราจะสามารถกู้บ้านกี่หลังก็ได้ เพราะจะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรา แต่วงเงินที่จำกัดไว้คือ 100,000 บาทต่อคน หากจ่ายดอกเบี้ยกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนจากดอกเบี้ยที่ซื้อบ้าน แต่หากจ่ายดอกเบี้ยไปมากกว่า 100,000 บาท จะลดหย่อนภาษีได้เท่ากับ 100,000 บาท ตามที่กำหนดไว้แต่แรกเท่านั้น

ส่วนค่าภาษีที่เราสามารถประหยัดไปได้นั้นจะคิดเป็นเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละบุคคล โดยหลักการคำนวณภาษีคือ

  • ภาษีที่ต้องจ่าย = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

ซึ่งเงินได้สุทธิจะมาจากรายได้ทั้งหมดหักลบกับค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ เช่น ลดหย่อนภาษีบ้าน เงินที่เหลือคือเงินได้สุทธิที่จะนำไปคำนวณภาษีแบบขั้นบันไดต่อ

  • เงินได้สุทธิ = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

ในส่วนนี้ หากใครเป็นผู้มีรายได้เยอะ ก็จะได้ค่าลดหย่อยภาษีจากดอกเบี้ยบ้านมากขึ้นไปอีกด้วย

หากกู้ร่วมหลายคน สามารถใช้ดอกเบี้ยลดภาษีได้เท่าไหร่

กรณีที่บ้านหนึ่งหลังมีผู้กู้ร่วมกันหลายคน จากที่กำหนด 100,000 บาทต่อคนก็จะถูกกำหนดให้เป็น 100,000 บาทต่อหลัง หมายความว่าดอกเบี้ยที่จะนำมาขอลดหย่อนภาษีนั้นจะต้องหารเฉลี่ยตามจำนวนของผู้กู้ สูงสุด 1 หลังไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง

ตัวอย่างเช่น มีเพื่อน 5 คน ร่วมกันเพื่อจะกู้ซื้อบ้าน 1 หลัง ในแต่ละปีก็จะมีรอบการจ่ายดอกเบี้ยบ้านตามจริงคือ 100,000 บาท ซึ่งแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยบ้านคนละ 20,000 บาทจากการหารเฉลี่ยจำนวนคนกับเงินที่ได้รับการลดหย่อนสูงสุด 1 หลัง คือ 100,000 บาท ต่อให้แต่ละคนจะจ่ายดอกเบี้ยไม่เท่ากันแต่ก็จะนำดอกเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้คนละ 20,000 อยู่ดี

ซึ่งจากการกู้เงินร่วมกันจะทำให้แต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีบ้านต่อคนเหลืออีกคนละ 80,000 บาท ก็สามารถนำเงินส่วนนั้นไปลดหย่อนภาษีบ้านจากการกู้ / จำนองเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้อีกเช่นกัน จะเป็นการกู้ร่วมกับผู้อื่นอีก หรือเป็นการกู้ของตัวเองคนเดียวก็ได้ เพราะตามกฎหมายกำหนดคือจะได้รับ 100,000 บาทต่อคนนั่นเอง

สิ่งสำคัญคือการวางแผนการกู้เงินอย่างเหมาะสม เพราะถ้ากู้เกินความสามารถที่ตัวเราจะสามารถชำระหนี้ได้ จะเกิดปัญหาอื่นตามมาอย่างแน่นอน

สรุปการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีหากมีการกู้ซื้อบ้าน

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจะมีอยู่ 3 กรณี คือ 1. ลดหย่อนภาษีได้ หากวางแผนที่จะซื้อบ้านและต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยบ้าน จะสามารถใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษีสำหรับบ้านหลังแรกได้ตามที่กฎหมายกำหนดคือสูงสุดต่อคนไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีที่ 2 คือลดหย่อนภาษีได้บางส่วน ซึ่งเกิดจากการรีไฟแนนซ์ ผู้ที่ต้องการขอลดหย่อนภาษีจะยังสามารถนำดอกเบี้ยบ้านในส่วนเงินกู้เดิมไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถนำดอกเบี้ยในส่วนที่กู้เพิ่มไปขอลดหย่อนหรือใช้ประโยชน์อื่นได้ เพราะเงินกู้ใหม่จะถือเป็นเงินกู้ส่วนบุคคลโดยนำที่อยู่อาศัยนั้นมาเป็นหลักทรัพย์สำหรับค้ำประกันเท่านั้น จะไม่ถือเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านใหม่ ในเอกสารทางการเงินของธนาคารจะระบุไว้ว่าเป็นการต่อเติม ตกแต่งหรือใช้ประโยชน์อื่นส่วนตัวเท่านั้น กรณีนี้จึงยื่นขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

กรณีสุดท้ายคือลดหย่อนภาษีไม่ได้ ซึ่งก็คือการที่บางคนนำบ้านที่มีอยู่ในครอบครองอยู่แล้วไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้ กรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อซื้อบ้าน ตามกฎหมายจึงไม่สามารถยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นใครที่จะต้องการจะยื่นขอลดหย่อนภาษีสำหรับบ้านหลังแรกก็ควรดูเงื่อนไขการใช้สิทธิอย่างถี่ถ้วนด้วยเช่นกัน

การขอลดหย่อนภาษีนั้นจะทำให้เราลดภาระภาษีได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งดอกเบี้ยบ้านก็สามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ตามกฎหมายจะได้รับสูงสุดต่อคน 100,000 บาท หากมีการกู้ร่วมกับคนอื่นก็จะได้สูงสุด 100,000 ต่อหลังและหารเฉลี่ยตามจำนวนคน สิทธิมาตรการลดหย่อนภาษีนั้นช่วยกระตุ้นให้ประชาชนได้หมุนเวียนเงินในทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดอกเบี้ยจากการซื้อบ้านนอกจากจะทำให้ลดหย่อนภาษีได้แล้วนั้นยังอาจได้เงินคืนจากภาษีเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังลดปัญหาการยื่นภาษีผิดพลาดได้อีกเช่นกัน การศึกษาเรื่องภาษีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองค่ะ

ที่มา: กู้เงินซื้อบ้านอย่างไรให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้? | AP Thai

“ถ้าคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านวิจัยพัฒนาอสังหาฯ มองมาที่เรา GenZ Property“

☎️ สนใจติดต่อ:

📲 096-789-9662 (ดร.ปู)
📲 098-236-9365(คุณปอ)
📲 Line : @GentZProperty

#service #Consultant #property #investment #management #GenZ  #Genzproperty  

#บริการ #ปรึกษา #อสังหาริมทรัพย์ #อสังหาฯ #นักลงทุน #บริหารธุรกิจ #รับปรึกษา #ครบวงจร

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd