การเขียนแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์

การทำการตลาดให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือทำการตลาดให้กับทรัพย์ของตัวเองเป็นเรื่องต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ และ ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ ถึงจะได้ขายืรัพย์ในเวลาที่คาดการณ์

Gent z property  ได้รับสัญญาเครื่องมือการตลาดจากอิสราเอล ที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายตามสัยญาโทรศัพโดยกำหนดพื้นที่  ซึ่งเครื่องมือนี้ถูกใช้โดยกลุ่มภาครัญของต่างประเทศหน่วยรักษากฏหมาย ตามหาคนหายหรือต้องการสืบหารายบุคคล ซึ่ง  Gent z ได้รวมมือกับมือโปรแกรมเมอร์แนวหน้าของมหาลัยชั้นนำของประเทศไทยในการพัฒนาปรับปรุ่งใช้เครื่องมือนี้กับการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นที่เดี่ยว เอเจนท์เดี่ยวในประเทศไทยที่สามารถทำการตลาดรูปแบบ  Programmatic จากการกำหนดสถานที่และผ่านสื่อกล่างเครื่อข่ายโทรศัพ

อันดับแรกที่ต้องทำ คือ วางแผนการตลาด วางแผนงบการตลาด และวิเคราะห์สถานที่ในการทำตลาด อันดับสอง ประสานงานกับทีมปรึกษาด้านการตลาดที่มีประสบการณ์

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd