การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโฮมออฟฟิศบนที่ดินเปล่าขนาด 2 ไร่

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโฮมออฟฟิศบนที่ดินเปล่าขนาด 2 ไร่

จากการศึกษาความเป็นไปได้บนที่ดินเปล่าขนาด 2 ไร่ 64 ตารางวา หลังโรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ โดยผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์สูงสุดของ พื้นที่ (Highest and Best use) จะเห็นได้ว่าสามารถพัฒนาเป็นโครงการโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น โดยมี 2 รูปแบบ คือ ประเภทโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น บนแปลงที่ดินแปลงธรรมดา เนื้อที่ 21 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 235 ตารางเมตร จำนวน 20 ยูนิต ราคา 10,990,000 บาท และ ประเภทโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น บน แปลงที่ดินหัวมุม เนื้อที่ 32 ตารางเมตร จำนวน 8 ยูนิต ราคา 12,097,135 บาท ซึ่งท าการผู้ศึกษาได้ ศึกษาความเป็นไปได้โดยการท าวิเคราะห์ทางด้าน กายภาพ ทำเลที่ตั้งของที่ดิน ทางด้านกฎหมาย ทางด้านการตลาด และทางด้านสถานการณ์ทางการเงิน และได้ท าทดสอบสมมติฐาน 3 รูปแบบ คือ กรณีสถานการณ์ปกติ (Base case) กรณีสถานการณ์ที่ดีที่สุด (Best case) และกรณีสถานการณ์ที่ เลวร้ายที่สุด (Worst case) กรณีสถานการณ์ปกติ(Base case) เมื่อท าการวิเคราะห์ทางการเงินถึงผลตอบแทนที่ ได้รับ จะพบว่า โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 91,203,591 บาท ซึ่งหมายถึง ซึ่ง หมายถึงว่ามีผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตเมื่อท าการคิดมูลค่าปัจจุบันแล้วมีมากกว่าเงินลงทุน คือ การลงทุนในโครงการนี้จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 49

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702034223_2728_1925.pdf

บทความความรู้

5 เทคนิคกู้ซื้อคอนโดยังไงให้ผ่าน

1. ประมาณตนเองและประเมินสัดส่วนรายได้ต่อวงเงินสินเชื่อ

          รายได้ต่อสัดส่วนวงเงินสินเชื่อนั้นเปรียบเสมือน First Impression ที่ธนาคารจะใช้เพื่อประเมิณสถานะของผู้กู้ซื้อคอนโด คำว่ารายได้ในที่นี้ อาจรวมถึง ความมั่นคงของหน้าที่การงาน ความมั่นคงของนายจ้างและบริษัทที่เราทำงานอยู่ สัมพันธ์กับวงเงินที่ยื่นขอสินเชื่อหรือไม่ หากธนาคารปล่อยกู้ไป จะกลายเป็นหนี้เสียหรือเปล่า ซึ่งก็จะส่งผลถึงจำนวนเงินที่ธนาคารปล่อยกู้ด้วยนะครับ ว่าจะเต็มวงเงินที่เราขอหรือไม่

2. เตรียมหลักฐานทางการเงิน/เดินบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย

           ตรงนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการกู้ซื้อคอนโด เพื่อเป็นการยืนยันกับธนาคารว่า เรามีเงินเข้าออกบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เดือนละเท่านี้ ซึ่งนั่นหมายความว่ารามีรายได้ที่มั่นคง สามารถผ่อนชำระหนี้ตามงวดได้ โดยเงินที่เข้าออกบัญชีนั้นจะต้องเป็นเงินที่มีความเคลื่อนไหวเป็นปกติ มีหลักฐานที่มาของรายได้ เช่น สลิปงินเดือน แต่ถ้าทำอาชีพอิสระ ก็แนะนำว่าให้ฝากเงินกับธนาคารที่เราจะทำการขอสินเชื่อ เพื่อให้ทางธนาคารสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 6 เดือนครับ

3. รักษาประวัติการชำระหนี้

          ทางธนาคารจะขอตรวจสอบข้อมูลการชำหนี้ย้อนหลังของเรา ผ่านทางบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิต บูโร ซึ่งจะมีข้อมูลการชำระหนี้และประวัติการขอสินเชื่อของเราทั้งหมดอยู่ในนั้น ฉะนั้น ถ้าหากเรามีวินัยในการชำระหนี้ที่ดี ไม่เคยจ่ายช้าหรือค้างชำระ ก็มีโอกาสสูงที่ธนาคารจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อกู้ซื้อคอนโด ให้กับเราได้อย่างง่ายดายครับ

4. มีเงินเหลือติดบัญชี

          เงินเก็บในบัญชี แนะนำให้มีอย่างน้อย 20% ของวงเงินที่เราจะทำการขอสินเชื่อกันธนาคารเพื่อกู้ซื้อคอนโด ซึ่งเงินเก็บนั้น ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะธนาคารจะมั่นใจได้ว่าเรานั้นไม่มีปัญหาทางการเงิน ซึ่งตรงนี้นิวบ์ต้องขอบอกเอาไว้ว่า มันจะมีผลกับวงเงินที่ธนาคารจะปล่อยให้เรา ซึ่งอาจจะไม่ได้เต็ม 100%

5. ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นของแต่ละธนาคารไว้ให้พร้อม โดยเบื้องต้น หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ก็จะมี ดังนี้ครับ

ตัวผู้กู้ (Character)อายุอาชีพความมั่นคงของรายได้
ประวัติการชำระหนี้  ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)สัดส่วนเงินงวดต่อรายได้สุทธิ ต้องไม่เกิน 33%ภาระใช้จ่ายต่าง ๆ  
รายได้หลักประกัน (Collateral)  สังหาริมทรัพย์ + อสังหาริมทรัพย์ ที่มีสภาพคล่องผู้กู้ร่วม  
เงินทุน  ทุนส่วนตัว 10 – 20% สำหรับเงินดาวน์  นโยบายการปล่อยสินเชื่อ  เงื่อนไขและข้อกำหนดของเงินกู้  
    

 แหล่งที่มา  https://www.condonewb.com/talk/57/5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-100

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd