การลงทุน คลาวด์ฟันดิ้ง

การลงทุน คลาวด์ฟันดิ้ง

Crowdfunding หนี้คืออะไร?

แพลตฟอร์มการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิ้งของเราเป็นตลาดการจัดหาเงินทุนที่เชื่อมโยง SMEs ที่แสวงหาเงินทุนโดยตรงกับนักลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้ สำหรับนักลงทุน วิธีนี้มักเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทอื่น SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยไม่ต้องวางหลักประกัน

Funding Societies เป็นแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลสำหรับ SME ชั้นนำในภูมิภาคด้วยเงินสนับสนุนธุรกิจกว่า 58 พันล้านบาทในระดับภูมิภาคจนถึงปัจจุบัน

https://fundingsocieties.co.th/investor?lang=en

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd