การประเมินค่าทรัพย์สิน มีวิธีคิดเบื้องต้น ดังนี้

การประเมินค่าทรัพย์สิน ตั้งราคาขายแบบง่ายๆ

1. วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost approach to value) สำหรับที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง หลักการคือ ให้คิดรวม มูลค่าที่ดินและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ตามขั้นตอนดังนี้

  1. 1 การประมาณการต้นทุนในการสร้างสิ่งปลูกสร้างทดแทนตามราคาปัจจุบัน
  2. 2 แล้วหักลบด้วยค่าเสื่อม (ถ้ามี)
  3. 3 บวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ก็จะได้มูลค่าของทรัพย์สินนั้น ตัวอย่างเช่น ต้องการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านจำนวน 1 หลัง ขนาด 100 ตารางวา

โดยวิธีคิดคือ “มูลค่าของทรัพย์สินของเรา = ราคาของทรัพย์สินเทียบเคียงที่คนอื่นขายได้” ดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

2.1 ให้เริ่มหาทรัพย์สินที่มีการประกาศซื้อ หรือ ประกาศขาย ในบริเวณทำเลใกล้เคียงกัน มาศึกษาเปรียเทียบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงหรือต่างจากทรัพย์สินที่ต้องการประเมินอย่างไรบ้าง

2.2 ให้ตรวจสอบ และวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยระบุเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ เช่น

  • ขนาดและคุณภาพ อายุ ความแข็งแรง ของสิ่งปลูกสร้าง
  • ขนาด รูปแปลง และการเข้าถึงที่ดิน ความสะดวกสบายในการเดินทาง

2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อสรุปหามูลค่าที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญสำหรับการ วิธีวิเคราะห์มูลค่าแบบเปรียบเทียบตลาดคือ

  • ผู้ประเมินต้องเสาะหาข้อมูลให้มากเพียงพอและมีความละเอียดรอบคอบในทุกข่ั้นตอน
  • นอกจากการหาข้อมูลที่ประกาศขายแล้ว จะต้องมีข้อมูลที่มีการซื้อขายจริงด้วย

กรณีบ้านพร้อมที่ดิน ที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร แนะนำให้ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดจะเหมาะสมและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่า เพราะในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จะทำให้ราคาทรัพย์สินตกต่ำไปด้วย แต่ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้าง ทำให้ต้นทุนที่ใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน จะสูงกว่าวิธีการวิเคราะห์มูลค่าแบบเปรียบเทียบราคาตลาด

ด้วยความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ความเห็นใจ ว่าเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์ มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น

แหล่ง https://gooroohome.com/valuation-method/ 

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd