การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้

การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ดำเนินการวิเคราะห์เบื้องต้น

วัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์เบื้องต้นคือเพื่อคัดกรองแนวคิดของโครงการก่อนที่จะลงทุนกับเวลา ความพยายาม และเงินอย่างมหาศาล ซึ่งมีกิจกรรมสองชุดที่เกี่ยวข้อง

1. อธิบายหรือร่างโครงร่างบริการที่วางแผนไว้ ตลาดเป้าหมาย และลักษณะเฉพาะของบริการให้มากที่สุดโดยเจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยตอบคำถามเหล่านี้:

 1.1 แนวปฏิบัตินี้ตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในปัจจุบันหรือไม่? (เช่น ประชากรหลากวัฒนธรรมหรือกลุ่มอายุที่ไม่ได้รับการบริการ)

1.2 การปฏิบัตินี้ให้บริการตลาดที่มีอยู่ซึ่งมีความต้องการเกินอุปทานหรือไม่?

1.3 การฝึกปฏิบัติจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันกับแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เนื่องจาก “สถานการณ์ที่ได้เปรียบ” เช่น การออกแบบ ราคา ตำแหน่ง หรือความพร้อมจำหน่ายที่ดีขึ้น (เช่น การประเมินและการฟื้นฟูสมดุล อุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้) หรือไม่

2. ตรวจสอบว่ามีอุปสรรคที่ผ่านไม่ได้หรือไม่ คำตอบ “ใช่” ต่อสิ่งต่อไปนี้บ่งชี้ว่าแนวคิดนี้มีโอกาสน้อยที่จะประสบความสำเร็จ:

ข้อกำหนดด้านเงินทุนสำหรับการเข้าหรือดำเนินการต่อเนื่องไม่มีอยู่หรือไม่สามารถจ่ายได้?

มีปัจจัยใดบ้างที่ขัดขวางการทำการตลาดกับแหล่งอ้างอิงใด ๆ หรือทั้งหมด? (Risk management -> competency plan)

หากข้อมูลที่รวบรวมมาจนถึงตอนนี้บ่งชี้ว่าแนวคิดมีศักยภาพ ให้ทำการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดต่อไป

ขั้นตอนที่สอง: เตรียมงบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์ไว้ หรือ ถ้าจัดเต็มก็งบกระแสเงินสด
(Financial feasibility )

รายได้ที่คาดการณ์จะต้องครอบคลุมต้นทุนทางตรงและทางอ้อม โดยคำนึงถึงเส้นการเติบโตของรายได้ที่คาดหวัง ย้อนหลังจากรายได้ที่คาดการณ์ไว้ รายได้ที่จำเป็นในการสร้างรายได้นั้นสามารถนำมาสร้างงบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์ได้

ขั้นตอนที่สาม: ดำเนินการสำรวจตลาด

การสำรวจตลาดที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ หากผู้วางแผนไม่สามารถดำเนินการสำรวจนี้ได้ ควรจ้างบริษัทภายนอก วัตถุประสงค์หลักของการสำรวจตลาดคือการประมาณการรายได้ตามความเป็นจริง ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ :

  1. โครงข่ายของพื้นที่ตลาด

ทบทวนแนวโน้มประชากร ลักษณะทางประชากร ปัจจัยทางวัฒนธรรม และกำลังซื้อในชุมชน

วิเคราะห์บริการที่แข่งขันกันในชุมชนเพื่อกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญของพวกเขา ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ราคา สายผลิตภัณฑ์ แหล่งที่มาของการอ้างอิง ที่ตั้ง กิจกรรมส่งเสริมการขาย คุณภาพของการบริการ ความภักดีและความพึงพอใจของผู้บริโภค และการขาย

  • กำหนดปริมาณรวมในพื้นที่ตลาดและประมาณการส่วนแบ่งตลาดที่คาดหวัง

ประมาณการโอกาสในการขยายตลาด (เช่น การตอบสนองต่อบริการใหม่/ที่ได้รับการปรับปรุง)


ขั้นตอนที่สี: ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด

การตรวจสอบนี้เป็นสิ่งสำคัญ ผู้วางแผนควรกำหนดว่าข้อมูลหรือการวิเคราะห์ที่ดำเนินการควรเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้หรือไม่ โดยพื้นฐานแล้ว การทำขั้นตอนนี้หมายถึง “ถอยกลับไปทบทวนอีกครั้ง”

  1. ตรวจสอบงบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์อีกครั้งและเปรียบเทียบกับรายการสินทรัพย์ที่ต้องการและงบดุลในวันเปิดทำการ เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและหนี้สินทั้งหมด งบกำไรขาดทุนสะท้อนถึงความคาดหวังที่เป็นจริงหรือไม่?
  2. วิเคราะห์ความเสี่ยงและภาระผูกพัน พิจารณาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดปัจจุบันที่อาจเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ได้

ขั้นตอนสุดท้าย: ตัดสินใจ “ไป/ไม่ไป” ปรึกษากับเลขาหรือทีมมที่ปรึกษา ขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจ “ลงทุน/ไม่ลงทุน” หากการวิเคราะห์ระบุว่าธุรกิจควรให้ผลตอบแทนขั้นต่ำตามที่ต้องการเป็นอย่างน้อยและมีศักยภาพในการเติบโต การตัดสินใจ “ทุน” ก็เหมาะสม อะไรก็ตามที่น้อยกว่านั้นถือเป็นการตัดสินใจที่ “ไม่ลงทุน” ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ :

1. Organization chart
2. Investment structure
3. Operating process manual
4. Start up team
5. Business plan forecast 5 years

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd