รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ

สนใจติดต่อ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

01

คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดในทำเลนั้นๆ

02

ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

03

ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น ไลฟ์สไตล์ กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ

04

Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และกำไรจาก
การพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ
IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

05

เล่มรายงานพร้อมแผ่น CD สรุปประเด็นเพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ

บริการจัดทำ Feasibility Study

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ทุกรูปแบบ ทั้งบ้านจัดสรร , ทาวน์เฮ้าส์ , คอนโด , โรงแรม , รีสอร์ท ฯลฯ เป็นต้น บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในการพัฒนาอสังหาฯ จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้านทั้งการตลาด กฎหมาย การเงิน และ ลักษณะทางกายภาพของที่ดินโครงการเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Project Feasibility Study) มีรายละเอียดดังนี้

ศึกษาความเป็นไปได้ด้านทำเลที่ตั้ง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพโครงการ (Physical Feasibility Study)

ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study)

ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study)

รูปแบบโครงการในการพัฒนา (Project Concept)

ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study)

รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ

ตัวอย่างผลงาน

Our Partners

Our Clients