บทความงานวิจัยอสังหาริมทรัพย์

ระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เซ็นเซอร์และแอนดรอยด์แอปพลิเคชันภายใต้แนวคิด อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง

ระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เซ็นเซอร์และแอนดรอยด์แอปพลิเคชันภายใต้แนวคิด อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Inter

Read More »
GentzProperty

IOT TREND

โครงข่ายของอุปกรณ์ Intern

Read More »