ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

สนใจติดต่อ

รับเป็นที่ปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาฯ

ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ จนโครงการขายหมด One-stop services

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

01

ที่ปรึกษาบ้านจัดสรรและคอนโดครบวงจรตั้งแต่ ซื้อที่ิดิน หาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง การตลาด ติดต่อราชการ จนแล้วเสร็จพร้อมโอน นอกจากนี้ยัง ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

02

ที่ปรึกษาบ้านจัดสรรและคอนโดครบวงจรตั้งแต่ ซื้อที่ิดิน หาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง การตลาด ติดต่อราชการ จนแล้วเสร็จพร้อมโอน นอกจากนี้ยัง ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

03

ให้คำปรึกษา ออกแบบ รูปแบบคอนโด ให้ตรงกับความต้องการของตลาด​

04

ด้านการเงินให้คำปรึกษา หาแหล่งเงินทุน ทำ Proposal เสนอธนาคาร เพื่อขอสินเชื่อ บริหารเงินทุนหมุนเวียน​

05

ให้คำปรึกษา เอกสารทางราชการ​

06

จัดทำรายงานและขอยื่น EIA​

07

การขอการส่งเสริมการลงทุน BOI​

08

ขอใบอนุญาตก่อสร้าง อ1. และขอเปิดใช้อาคาร อ.6​

09

ขอจดอาคารชุด อช.1 ขอราคาประเมิน จนออกโฉนด​

Our Partners

Our Clients