บริหารงานขายโครงการอสังหาฯ

สนใจติดต่อ

บริหารงานขายโครงการอสังหาฯ

รับบริหารงานขายโครงการ และเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ตลาดอย่างครบวงจร สำหรับเจ้าของโครงการที่พักอาศัยตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมขายและการตลาดมืออาชีพผ่านประสบการณ์จริง พร้อมให้คําปรึกษาอย่างรู้ลึก รู้จริง ใกล้ชิดทุกขั้นตอน และใส่ใจดูแลในทุกรายละเอียด ..คุณวางใจได้เมื่อใช้บริการของเรา

บริการบริหารการขายและตลาด

01

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์

02

ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

03

วางแผนกลยุทธ์การขายและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

04

จัดหาทีมงานขายที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพ

05

วางแผนด้านการตลาดและการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการบริหารการขายและตลาด (Sale & Marketing Management)

01

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์

02

ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

03

วางแผนกลยุทธ์การขายและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

04

จัดหาทีมงานขายที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพ

05

วางแผนด้านการตลาดและการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

Gen Z Property
DIGITALSTRATEGY SOLUTION VIRALMARKETING HOURGLASS DIGITALMARKETING IDEADEVELOPING PREMIUMCONTENT BUSINESSGROWTH SOCIALPROMOTION SCHEDULE RETURNINGVISITOR GROWINGCOMPANY PAIDARTICLES SEARCHINVESTMENT STORYTELLING MARKETANALYSIS BILLBOARD CROWDFUNDING ADBLOCKER GLOBALSOLUTION VIDEOMARKETING MONEYDONATION LIVESTREAMING SUCCESS MARKETINGRESEARCH FLAT LINE ICONS MARKETING & BUSINESS

ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

เรามีการ ทำแผนการ ตลาดในทุกรูปแบบ ทั้ง online และ offline รวมถึงมีฐาน
ข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ ที่เชื่อถือได้ทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายและมียอด
ขายเพิ่มมากขึ้น

DIGITALSTRATEGY SOLUTION VIRALMARKETING HOURGLASS DIGITALMARKETING IDEADEVELOPING PREMIUMCONTENT BUSINESSGROWTH SOCIALPROMOTION SCHEDULE RETURNINGVISITOR GROWINGCOMPANY PAIDARTICLES SEARCHINVESTMENT STORYTELLING MARKETANALYSIS BILLBOARD CROWDFUNDING ADBLOCKER GLOBALSOLUTION VIDEOMARKETING MONEYDONATION LIVESTREAMING SUCCESS MARKETINGRESEARCH FLAT LINE ICONS MARKETING & BUSINESS

ลดต้นทุน

จ้าง OUTSOURCE

DIGITALSTRATEGY SOLUTION VIRALMARKETING HOURGLASS DIGITALMARKETING IDEADEVELOPING PREMIUMCONTENT BUSINESSGROWTH SOCIALPROMOTION SCHEDULE RETURNINGVISITOR GROWINGCOMPANY PAIDARTICLES SEARCHINVESTMENT STORYTELLING MARKETANALYSIS BILLBOARD CROWDFUNDING ADBLOCKER GLOBALSOLUTION VIDEOMARKETING MONEYDONATION LIVESTREAMING SUCCESS MARKETINGRESEARCH FLAT LINE ICONS MARKETING & BUSINESS

ทีมงานมืออาชีพ

GENZ Property (Sole Agent) รับบริหารงานขายโครงการแบบครบวงจร โดยมี ทีมงานขายมืออาชีพจำนวนมาก  ให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาดอย่างครบวงจร อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ณ ปัจจุบัน , สำรวจคู่แข่งขัน ,
นำเสนอโปรโมชั่นและตั้งราคาขายให้เหมาะสม เพื่อสู้กับคู่แข่งขัน ฯลฯ

DIGITALSTRATEGY SOLUTION VIRALMARKETING HOURGLASS DIGITALMARKETING IDEADEVELOPING PREMIUMCONTENT BUSINESSGROWTH SOCIALPROMOTION SCHEDULE RETURNINGVISITOR GROWINGCOMPANY PAIDARTICLES SEARCHINVESTMENT STORYTELLING MARKETANALYSIS BILLBOARD CROWDFUNDING ADBLOCKER GLOBALSOLUTION VIDEOMARKETING MONEYDONATION LIVESTREAMING SUCCESS MARKETINGRESEARCH FLAT LINE ICONS MARKETING & BUSINESS

ปิดโครงการเร็วขึ้น

การเลือกใช้ GENZ Property (Sole Agent) เข้ามาดูแลงาน ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนั้น ก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว

Our Partners

Our Clients